Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
21.04.2017 1. „Elektrotīkla izbūve vasarnīcu Verpuļeva (11-17 ceļš) Balvu pagastā, Balvu novadā, elektroapgādei (Pieteikumu Nr. 103311162)"; 2. „Elektrotīkla izbūve zemnieku saimniecības/fermas "Mazās saulespuķes", Salas pag., Salas nov., elektroapgādei (Pieteikumu Nr. 115465161)". 14:00 02.05.2017
21.04.2017 "20 kV GEPL LI-24 un LB-25 pārbūve par VS kabeļa līnijām, T-2327, T-6138,T-2330, T-2333 un T-2402 atjaunošana, T-2348 un T-2351 demontāža Līgatnes novada Līgatnes pilsētā" IO-36709 14:00 09.05.2017
20.04.2017 20 kV GEPL LR-38 (posmā no b.Nr.30 līdz b.Nr.72), NR38-12, T-1505 "Slimnīca" un T-1738 "Krasta iela" pārbūve Rūjienas pilsētā un Rūjienas novada Jeru pagastā 14:00 02.05.2017
20.04.2017 "A-81 (a/st-153-b.Nr.55), A-84 (a/st-153-b.Nr.53A), A-88 (a/st-153-b.Nr.55) rekonstrukcija Kandavas pilsēta, Kandavas pag., Kandavas nov." 14:00 11.05.2017
19.04.2017 „A-04, A-05 20kV GVL rekonstrukcija, Mārupe, Mārupes novads, IO-32448" 14:00 02.05.2017
18.04.2017 FP36/TP762 pārbūve Rīgā, Ķīpsalā 14:00 08.05.2017
18.04.2017 „0.4kV tīkla Z-0539-06 pārbūve, Mārupītes gatve, Mārupe, IO-48004" 14:00 28.04.2017
18.04.2017 1. "Elektroapgādes jauns pieslēgums Brīvības gatvē 214I, Rīgā, TN 118033147" 2. "Elektroapgādes slodzes palielinājums Dārzciema iela 64A, Rīga, TN 118656155" 3. "Elektroapgādes jauns pieslēgums Rēznas ielā 14, Rīgā, TN 110439163" 14:00 27.04.2017
18.04.2017 1."RAŽOTNE, "Pagastmalas", Engures pagasts, Engures novads"; 2."BŪVLAUKUMS, "Liepavoti", Cenu pagasts, Ozolnieku novads". 14:00 25.04.2017
18.04.2017 „20 kV KL A-1521-1542 rekonstrukcija, Jelgavas pilsētā" 14:00 26.04.2017
1
2