Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
23.05.2017 20kV GEPL LK-24 (posmā no NK24-40 n.b. līdz AK24-38) un NK24-35 pārbūve Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā 14:00 01.06.2017
23.05.2017 Elektromontāžas darbi kapitālieguldījumu objektos: "20 kV gaisvadu līnijas LN-22 no SP-207 "Asūne" līdz atdalītājam A-22-3 pārbūve Asūnes pagastā, Dagdas novadā un Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā"; "20 kV gaisvadu līnijas A/st.90 LN-22 renovācija no SP-204 līdz atdalītājam A-22-8 Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā". 14:00 31.05.2017
23.05.2017 Dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, Rīgas iela 107, Salaspils, Salaspils novads 14:00 30.05.2017
22.05.2017 „10 kV un 0,4 kV EPL pārbūve Bauskas, Lielā dārza posmos no Dobeles ielas līdz Kaunas ielai, Daugavpilī" IO-56118 14:00 05.06.2017
22.05.2017 "A-74 (b.Nr.109 - b.Nr.220) rekonstrukcija Smārdes pag., Engures nov." 14:00 06.06.2017
17.05.2017 20 kV GEPL LA-22 , LM-29 , LM-30 pārbūve un T-1753 "Bomji" Z-1 tīkla pārbūve Mazsalacas novada Skaņkalnes pagastā 14:00 25.05.2017
17.05.2017 „20kV GVL A542, A533, N5473 un N5419 pārbūve Ventspils novadā"(saimn.izdev.) 14:00 07.06.2017
17.05.2017 20 kV EPL pārbūve līnijā VL-25 no T-3222 līdz atdalītājam V-25-6, Vīksnas, Susāju un Liepnas pagasti, Viļakas, Balvu un Alūksnes novadi 14:00 25.05.2017
16.05.2017 1) T-4471 "Ķirši" 0.4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Limbažu novada Limbažu pagastā; 2) T-2399 Baltiņi un T-2207 Dziļstrauti 20/0.4 kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Stalbes pagastā; 3) T-4496 "Ekostone" Z-1 0.4 kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Limbažu novada Katvaru pagastā; 4) T-2423 "Lazdas" Z-3 20/0.4kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā; 5) T-2423 "Lazdas" Z-1, Z-2, Z-4 un Z-5 20/0.4kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā. 12:00 24.05.2017
16.05.2017 1. Dārza mājas, vasarnīcas, D/S Straume Nr. 1-72, "Janvirdzenieki", "Virdzenieki", Viesturciems Glūdas pagasts, Jelgavas novads; 2. DZĪVOJAMĀ MĀJA, Dzirnavu iela 2, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads 3. BŪVLAUKUMS, "Ainavas", Iecavas novads. 14:00 24.05.2017
1
2