Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
24.03.2017 Elektroapgādes slodzes palielinājums Blaumaņa iela 21-6, Rīga 14:00 03.04.2017
24.03.2017 1. Elektroapgādes pieslēguma izbūve Laukgaļi, Pelču pag., Kuldīgas nov. 2. Elektroapgādes pieslēguma izbūve Bangu iela 12B, Ventspils 14:00 04.04.2017
23.03.2017 „Ielu apgaismojuma ārējā elektroapgāde, Muižas ielas , Ādaži, Adažu novads, 107661164 un 0.4 KV EPL pārbūve, Muižas iela, Ādaži, Adažu novads, 30KI20-03.02/1086". 14:00 03.04.2017
23.03.2017 Esošā 10/0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Brīvības ielas 127-136 rajonā 14:00 10.04.2017
23.03.2017 1.„20 kV sadales punkta SP-204 «Vītoli» pārbūve, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā"; 2.„Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no TP-1028 pārbūve Baltmuiža, Prodes pagastā, Ilūkstes novadā". 14:00 03.04.2017
23.03.2017 "20kV GEPL NK24-33 (posmā no AK24-38 līdz NK24-36 n.b.) un LK-24 (posmā no NK24-33 n.b. līdz NK24-07 n.b.) rekonstrukcija Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā un Ainažu pagastā." 14:00 03.04.2017
22.03.2017 20kV līnijas NI24-35 un T-2325 Gaujiņas iznešana, Gaujiņas, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 14:00 31.03.2017
22.03.2017 Elektromontāžas darbi objektos: 1.„AIVARS PAIDERS un VILNIS PAIDERS, Egļu iela 1, 3 un Mazā Čiekuru iela 1, 3, Skulte, Skultes pag., Limbažu nov.," TN Nr. 122194166, Nr. 122160161, Nr.121869162 un Nr. 121971160; 2.„JOHNS WOOD SIA, Vecie Jauncimdiņi, Launkalnes pag., Smiltenes nov.," TN Nr. 120364163; 3.„UĢIS LAPIŅŠ, Kalna Laimiņas , Zaubes pag., Amatas nov.," TN Nr. 117560161. 14:00 30.03.2017
21.03.2017 Elektromontāžas darbi objektos: 1."20kV KL izbūve (no T-3834 līdz T-3758) un T-3758 "Spicieris" pārbūve Smiltenes novada Launkalnes pagastā" IO -72975; 2."20kV līnijas NS23-25 pārbūve gar autoceļu "Jaunpriedaines - Spicieri" Smiltenes novada Launkalnes pagastā" TN Nr. 85/17. 14:00 29.03.2017
21.03.2017 "Elektroapgādes jauni pieslēgumi Kuģu ielā 15, Rīgā, TN 114804121; 30R5A0-04.05/1097". 14:00 29.03.2017
1
2