Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
27.06.2017 „0,4kV GVL no TP-4386 un TP-4061 rekonstrukcija, Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā", IO-42590 14:00 07.07.2017
22.06.2017 Elektromontāžas darbi kapitālieguldījumu objektā: "Esošā zemsprieguma elektrotīkla pārbūve Rīgā, Brīvības ielas 142-150 rajonā", IO-46180. 14:00 05.07.2017
22.06.2017 1. „Cauruļu guldīšana perspektīvā elektrotīkla izbūvei Dzirnavu ielā, Elizabetes ielā, Merķeļa ielā un Brīvības ielā, Rīgā" IO-76742; 2. „Cauruļu guldīšana perspektīvā elektrotīkla izbūvei Stabu ielā, Kr.Valdemāra ielā un Duntes ielā, Rīgā" IO-76743. 14:00 03.07.2017
21.06.2017 „10/0.4/0.23kV tīkla pārbūve Tallinas, Miera, Cēsu un Brīvības ielas rajonā." IO-47430. 14:00 30.06.2017
20.06.2017 „Ūdenstorņa, vasarnīcu un dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, DKA "Ielieči-2", Rājumi, Olaines pagasts, Olaines novads", pieteikumi Nr. 121072166, 118120160, 118111166, 118099165, 108753178, 118089162, 118091163, 118047162, 118665162, 118113164, 118045161, 121572161, 118121169, 118095169, 118147169, 120518168, 118197164, 118735160, 120513163, 118037169, 119156162, 118139164, 118102162, 118162160 14:00 03.07.2017
20.06.2017 Transformatoru punktu būvju uzturēšanas remonta darbi: - Saldus nodaļas transformatoru punkti TP8137; TP8257; TP865; TP800; TP8129; TP8149; TP855; - Ventspils nodaļas transformatoru punkti TP5283; TP5611; TP5430. 14:00 04.07.2017
20.06.2017 Elektromontāžas darbi projektos: "Elektroapgādes jauns pieslēgums Antonijas ielā 17A, Rīgā, TN 111046131"; "Elektroapgādes jauni pieslēgumi Lapu ielā 19, Rīgā, TN 119973167"; "Elektroapgādes slodzes palielinājums Tallinas ielā 66, Rīgā, TN 108939167". 14:00 30.06.2017
20.06.2017 Austrumu Ekspluatācijas daļas valdījumā esošu transformatoru punktu būvju kapitālieguldījumu projektu un uzturēšanas remonta darbu objektu 3.Iepirkuma daļas 14:00 07.07.2017
20.06.2017 Transformatoru punktu būvju kapitālieguldījumu remonta darbi: Jēkabpils nodaļas transformatoru punkti TP6443; T6412 SP Sala; TP6486; TP6491; TP6002. 14:00 04.07.2017
19.06.2017 Projektēšanas darbi kapitālieguldījumu projektos: "VS GVL LZ-21 (no b.Nr.138 līdz T-5120) pārbūve Kocēnu novada Dikļu pagastā"; "VS GVL LL-22, T-4031 "Augstroze" un T-4414 "Šarlotes" Z-1 pārbūve Limbažu novada Umurgas pagastā"; "20kV GEPL LD-24 (posmā no b. Nr.152 līdz AD24-06), ND24-15 (līdz b.Nr.18) un LC-22 (posmā no b. Nr. 71 līdz T-6229), T-6003 "Mežciemi" 20/0.4 kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Priekuļu novada Priekuļu pagastā "; "20kV GVL NC21-30 posmā no LC-21/NC21-30 nozarbalsta līdz NC21-30/NC21-41 nozarbalstam pārbūve Pārgaujas novada Raiskuma un Straupes pagastos "; "T-2100 Dzintari 20/0.4kV tīkla pārbūve Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā "; 14:00 29.06.2017
1
2