Bojājumu pieteikšana

Lai pieteiktu elektroapgādes pārtraukumu, augstas bīstamības elektrotīkla bojājumu, elektroenerģijas skaitītāja bojājumu vai defektu, zvaniet uz AS “Sadales tīkls” diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404! 

Zvanot, lūdzam nosaukt pēc iespējas precīzāku informāciju par bojājuma atrašanās vietu, kā arī Jūsu kontaktinformāciju. Ja iespējams, uzkavējieties notikuma vietā līdz ierodas AS “Sadales tīkls” darbinieki! 

Lūdzam informēt, ja tiek konstatēts elektroenerģijas skaitītāja bojājums vai defektu, ar ko saprot situācijas, kad:
 • darbojas elektroenerģijas patērētāji (ierīces), bet skaitītāja disks negriežas;
 • skaitītāja disks griežas nevienmērīgi, aizķeroties;
 • skaitītāja skaitļu mehānisms ir saķēries, skaitļi nemainās;
 • ieplīsis skaitītāja stikliņš vai korpuss;
 • norautas vai citādi bojātas skaitītāja nosegvāka vai korpusa plombas;
 • skaitītāja disks griežas, kaut arī elektroenerģija netiek patērēta;
 • ir citas pazīmes, kas liecina par iespējamu skaitītāja kļūdainu darbību.

Aicinām ikvienu būt atbildīgiem un konstatējot bīstamu situāciju, piemēram, elektrolīnijā iegāzts koks, vados ieķērušies koku zari vai elektrolīniju vadi ir pārrauti, notikuma vietai netuvoties, bet nekavējoties ziņot, zvanot uz AS “Sadales tīkls” diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404!

Augstas bīstamības bojājumi ir:

 • trūkuši elektrolīniju vadi;
 • zema vadu nokare;
 • ugunsgrēks, uzliesmojumi un dūmi elektroietaisēs;
 • ceļu satiksmes negadījums, kurā bojātas elektroietaises;
 • sprādziena vai tml. trokšņi elektroietaisēs;
 • atvērtas elektrosadalnes durvis;
 • rakšanas darbos uziets neuzrādīts vai sarakts kabelis;
 • koki vai to zari vados;
 • applūdušas elektroiekārtas;
 • iespējams vai jau ir nodarīts kaitējums videi.