Elektrodrošība bērniem

Jau no 2013.gada AS “Sadales tīkls” sociālas atbildības pasākumu ietvaros organizē elektrodrošības pasākumus un aktivitātes, kā arī apmeklē izglītības iestādes visā Latvijā, lai izglītotu bērnus un jauniešus elektrodrošības jautājumos, iemācītu atpazīt brīdinošās zīmes pie elektroietaisēm un ikdienā novērtēt bīstamas situācijas, lai pasargātu sevi un apkārtējos no nelaimes, kā arī radīt emocionālu barjeru – nemēģināt, jo elektrodrošības noteikumu neievērošana var radīt neprognozējamas un traģiskas sekas, ietekmējot gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo turpmāko dzīvi.

 

Lai pasargātu bērnus un jauniešus no bīstamām situācijām un elektrotraumām, svarīgi ikvienam bērnam atgādināt, cik laba un vērtīga, bet vienlaicīgi arī bīstama var būt elektrība.

 

Bērniem jāatgādina, ka:

  • nedrīkst kāpt elektrības stabos, jo tas var beigties bēdīgi – no kritienā lauztiem kauliem, līdz nāvējošiem apdegumiem;
  • nedrīkst tuvoties un pieskarties pārrautiem elektrolīniju vadiem – par tiem jāziņo pieaugušajiem, tādējādi pasargājot gan savu, gan citu dzīvību;
  • nedrīkst vērt vaļā transformatoru apakšstaciju durvis un mēģināt tajā iekļūt, jo elektriskais trieciens, ko var tajā saņemt, var ne tikai apdedzināt roku vai kāju, bet var būt arī nāvējošs;
  • nedrīkst neko mest uz elektropārvades līnijām vai laist to tuvumā gaisa pūķus vai citus lidojošus priekšmetus. gaisa pūķa vai lidojoša objekta aukliņā var būt elektrību vadoši elementi, kas nozīmē, ka jebkurā brīdī var saņemt spēcīgu strāvas triecienu;
  • nedrīkst labot sadzīves elektropreces, ja tās ir pieslēgtas elektrībai. Elektroierīču pārbaude ir jāuztic pieugušajiem un elektrospeciālistiem, bet elektroierīces labojot, tās vienmēr ir jāatslēdz, izraujot kontaktdakšu no rozetes;
  • nedrīkst bāzt rozetē pirkstus vai priekšmetus un aiztikt bojātu kontaktligzdu, jo tā var gūt elektrotraumu no krampjainas muskuļu saraušanās līdz pirkstu amputācijai un pat nāvei;
  • nedrīkst pieskarties elektrības slēdzim ar slapjām rokām, jo ūdens ir lielisks elektrības vadītājs. Ja slēdzim ir kaut mazākais bojājums, var saņemt spēcīgu strāvas triecienu. Slēdzim jābūt nosegtam ar vāciņu un nedrīkst būt redzamiem vadiem vai to savienojumiem;
  • nedrīkst makšķerēt zem elektropārvades līnijām, jo slapja makšķeraukla un makšķerkāts ir labs elektrības vadītājs;
  • nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, uz kurām ir uzkrituši koki, jo uz elektropārvades līnijas uzkritis koks ir elektrības vadītājs, kā arī var izcelties plašs meža ugunsgrēks;
  • nedrīkst kāpt kokos, kuru zari ir tuvu elektrolīnijai, jo koku zari ir labs elektrības vadītājs.

 

Aicinot bērnus un jauniešus rīkoties atbildīgi elektroietaišu tuvumā, AS “Sadales tīkls” īsteno informatīvi – izglītojošu kampaņu “Netuvojies, spēlē ar elektrību ZAUDĒSI TU!”, kuras galvenais kampaņas mērķis ir informēt bērnus par elektrodrošību un samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu, kas rodas neapzināti, lietojot elektroierīces. Savukārt, lai aktualizētu elektrodrošības jautājumus virtuālajā vidē, portālā draugiem.lv ir izveidota lapa Elektrodrošība, kur ikviens var iegūt un pārbaudīt savas zināšanas par elektrodrošību.

 

Kampaņas “Netuvojies, spēlē ar elektrību ZAUDĒSI TU!” informatīvie materiāli:

 Elektrodrošības buklets “Esi uzmanīgs un iepazīsti bīstamas situācijas”

 Elektrodrošības spēle “Atpazīsti bīstamas situācijas”

 Elektrodrošības plakāts “Netuvojies, spēlē ar elektrību ZAUDĒSI TU!”