Kā rīkoties elektrotraumu gadījumā?

Kas ir elektrotrauma?
Elektriskā strāva atkarībā no stipruma uz mums iedarbojas dažādi, kā rezultātā varam gūt ļoti smagas, pat nāvējošas traumas. Nonākot saskarē ar elektrību, esam pakļauti strāvas triecienam, kā rezultātā notiek:
  • vieglāka vai stiprāka muskuļu saraušanās, kas līdzinās krampjiem;
  • samaņas zaudēšana;
  • traucējumi sirdsdarbībā vai elpošanā;
  • paralīzes vai nāves iestāšanās.

Neuzmanīgi rīkojoties ar elektroierīcēm, varam gūt arī citu veidu traumas:

  • apdegumus – no sīkām tulznām līdz pat plašiem ādas bojājumiem, kas var novest pie roku un kāju apmputācijas vai pat nāves;
  • neatgriezenisku ādas bojāšanu, kad strāvas iedarbībā ādā nonāk sīkas metāla daļiņas vai tvaiki;
  • acu traumas, kuras var izraisīt acu iekaisumu vai pat aklumu;
  • kaulu lūzumus un sasitumus, kas var rasties, ja esam saņēmuši strāvas triecienu un krītam no augstuma.

Kā rīkoties elektrotraumas gadījumā?

Elektrotraumu gadījumos var būt divējādas situācijas – kad cilvēks nonācis saskarē ar zemspriegumu (līdz 1000V) un kad cilvēks nonācis saskarē ar augstspriegumu (virs 1000V). Augstspriegums sastopams elektropārvades līnijās, transformatoru apakšstacijās un citos objektos, kur nepieciešama liela elektrības jauda, savukārt ar zemspriegumu visbiežāk saskaramies mājās un citās vietās, kur elektrība ir pieejama drošai izmantošanai. Katrā no šīm situācijām ir būtiski atšķirīga nepieciešamā rīcība.
Vienīgais, kā iespējams palīdzēt cilvēkam, kas nonācis augstsprieguma strāvas iedarbībā, ir nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112,  vai elektroietaises īpašniekam!  Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties strāvas ietekmē esošajam cilvēkam, nedz arī strāvas noplūdes vietai, jo jebkura saskare ar augstspriegumu ir nāvējoša.
Palīdzot cilvēkam, kas nonācis zemsprieguma strāvas iedarbībā, jārīkojas ātri, bet pārdomāti.
1. Nekavējoties jānovērtē situācija un uzmanīgi jācenšas pārtraukt strāvas iedarbība. To var izdarīt, pārtraucot elektroapgādi, izslēdzot elektrības kopējo drošības slēdzi, elektroiekārtu, motoru u.t.t. Ja tas neizdodas vai nav iespējams, nekādā gadījumā nedrīkst cietušajam pieskarties, bet šādās situācijās cietušo var mēģināt atbrīvot  no strāvas iedarbības ar elektrību nevadoša (piemēram, gumijas vai sausa koka) priekšmeta palīdzību.

2. Kad cietušais ir atvienots no strāvas iedarbības, jāmēģina ar viņu sazināties. Ja cietušais neatbild un nereaģē, nepieciešams izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruni 112. Ja dzīvībai bīstamas traumas nav gūtas, ieteicams sazināties ar savu ģimenes ātstu.

3. Gaidot neatliekamo medicīnisko palīdzību, cietušajam var sniegt pirmo palīdzību, sekojot glābšanas dienesta speciālistu norādēm.