Elektrodrošība ikdienā

Visbiežāk elektrotraumas tiek iegūtas, neapdomīgi rīkojoties vai neatbilstoši lietošanas instrukcijai lietojot elektroierīces.

Elektrodrošības buklets “Atceries par drošības slēdzi!”

Kā pasargāt sevi no elektrotraumas?
Ja nepieciešami elektrības remontdarbi Jūsu mājoklī?
Ko ikdienā varat izdarīt pats?