Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēma

Sadales tīkls, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, unificētu, vienveidīgu un kvalitatīvu preču un materiālu izmantošanu elektrotīklu atjaunošanas, izbūves un remonta darbos, ievieš Materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēmu.

 

Materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēmā iekļauto Materiālu tehnisko specifikāciju saraksts un Materiālu reģistrs  ar Sadales tīkls elektrotīklā izmantojamiem materiāliem, kuru kvalitāte un piemērotība elektrotīkla atjaunošanas darbiem iepriekš pārbaudīta,  tiek publicēts Sadales tīkls  interneta mājas lapas www.sadalestikls.lv sadaļā “Iepirkumi” .

 

Piedalīšanās atlases procedūrā Materiālu atbilstības izvērtēšanai un iekļaušanai Materiālu reģistrā notiek uz vienlīdzīgiem un taisnīgiem noteikumiem starp Materiālu ražotājiem un/vai to piegādātājiem vai izplatītājiem (fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība), kuri vēlas, lai viņu ražotos vai izplatītos Materiālus iekļauj Sadales tīkls prasībām atbilstošo Materiālu reģistrā.

 

Jebkurš Piegādātājs jebkurā laikā var iesniegt Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmas nolikumā  noteiktajā kārtībā Materiālus to atbilstības novērtēšanai.

 

Piedāvājumi iesniedzami tikai par tiem materiāliem, kuru tehniskās specifikācijas publicētas AS “Sadales tīkls” interneta mājas lapas www.sadalestikls.lv sadaļas “Iepirkumi” apakšsadaļā “Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēma”, “Tehnisko specifikāciju saraksts“.

 

Materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēmas darbības principi, tajā skaitā pieteikumu iesniegšanas, materiālu atbilstības novērtēšanas, materiālu iekļaušanas un izslēgšanas no Materiālu reģistra  kārtība noteikta Sadales tīkls noteikumos “Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēma”.