Tehnisko specifikāciju saraksts

 

Kategorijas grupa Kategorijas apakšgrupa Nosaukums Valoda
08 Kabeļi 03 1kV spēka kabeļi, daudzdzīslu TS_0803.xxx_v1_Kabelis_1kV_speka_daudzdzislu_29.03.2018 LV EN
08 Kabeļi 13 1kV spēka kabeļi, viendzīslu TS_0813.xxx_v1_Kabelis_1kV_speka_viendzislu_29.03.2018 LV EN
08 Kabeļi 14 20kV spēka kabeļi, viendzīslu ar lentas ekrānu(Wiski) TS_0814.xxx_v1_Kabelis_20kV_lentas_ekrans_Wiski_29.03.2018 LV EN
08 Kabeļi 15 20kV spēka kabeļi, viendzīslu ar stiepļu ekrānu TS_0815.xxx_v1_Kabelis_20kV_stieplu_ekrans_29.03.2018 LV EN
08 Kabeļi 16 20kV spēka kabeļi, viendzīslu ar stiepļu ekrānu, pašdziestoši TS_0816.xxx_v1_Kabelis_20kV_stieplu_ekrans_pasdziestoss_29.03.2018 LV EN