Materiālu reģistrs

GRUPA
02 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas
08 Kabeļi
09 Kabeļu montāžas materiāli
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas