Sarunas ar kvalificētajiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
09.04.2019 "TP-7012 "Talsu iela" z-4, z-7, Tukums, Tukuma nov." 23.04.2019 14:00
09.04.2019 "TP-7103 "Džūkstes katlu māja" Z-1, Z-2, Z-10 Džūkste, Tukuma nov." 23.04.2019 14:00
09.04.2019 "20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP5532, Stalidzāni, Atašienes pagasts, Krustpils novads" 24.04.2019 14:00
09.04.2019 "20 un 0,4 kV EPL pārbūve līnijā GL-29 no balsta Nr.128 līdz balstam Nr.184 Daukstu un Jaungulbenes pagasti, Gulbenes novads" 24.04.2019 14:00
09.04.2019 "TP-70101 automatizācija, Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads" 24.04.2019 14:00
09.04.2019 "TP-4322 "Siltumnīcas" z-5, Bauska, Bauskas nov." 23.04.2019 14:00
11.04.2019 "0.4kV tīkla Z-4104 un Z-4156-4,5,6 pārbūve, Dārziņi, Rīga", IO-44986 29.04.2019 14:00
16.04.2019 "T-2471 "Agroķīmija" 20/0.4kV tīkla pārbūve Raunas novada Raunas pagastā " 30.04.2019 14:00
16.04.2019 "20kV GEPL NT28-30 (posmā no LT-28 līdz balstam Nr.39), LT-28 (no 168 līdz 175), NT28-05, T-4167 "Mīlīškalni", T-4362 "Jaunpemmas" un T-4207 “Viršupīte” pārbūve Limbažu novada Vidrižu pagastā" 30.04.2019 14:00
16.04.2019 "20kV GEPL LL-30 posmā no b.Nr.45 līdz AL30-09 un T-4429 "Stekļi" Z-6 (posmā no b.Nr.4) 20/0.4kV tīkla pārbūve Limbažu novada Limbažu pagastā un Limbažu pilsētā " 30.04.2019 14:00
11.04.2019 "A-T-Z-1901-1;2;3;4;7;8 pārbūve, Makstenieki, Garkalnes novads", IO-52380 29.04.2019 14:00
11.04.2019 "20 kV un 0,4 kV EPL Z-6908-5 un Z-6915-1;2;3;4;5 pārbūve, Meņģeles pagasts, Ogres novads", IO-97983 23.04.2019 14:00
11.04.2019 "Esošā 0,4/0,23kV elektrotīkla pārbūve Marijas ielā 8, 9, 10, 12 (posmā no A.Kalniņa ielas līdz Dzirnavu ielai), Rīgā (1.zona)" IO-82888 24.04.2019 14:00
11.04.2019 „Esošā 0,4/0,23kV elektrotīkla pārbūve Marijas ielā 14, 18, 20 (posmā no Dzirnavu ielas līdz Blaumaņa ielai), Rīgā (1.zona)” IO-82931 24.04.2019 14:00
12.04.2019 "TP-9922 "Baltija" z-2, Abavas pag., Talsu nov." 25.04.2019 14:00
12.04.2019 "10/0,4/0,23kV elektrotīkla pārbūve Aleksandra Čaka ielā 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53 (posmā no Lāčplēša ielas līdz Stabu ielai), Ģertrūdes ielā 46, 49 un Stabu ielā 50, Rīgā (1.zona)" IO-82864 30.04.2019 14:00
15.04.2019 "10 kV sadales SP-3R pārbūve Strādnieku šķērsielā, Rēzeknē", IO-19910. 26.04.2019 14:00
12.04.2019 "A-4715, TP-4715 "Mazmežotne", Z-2, Z-3, Rundāles pagasts, Rundāles novads" 25.04.2019 14:00
12.04.2019 "TP-7107 "Slampe" Z-2, Z-5 Slampes pag., Tukuma nov." 25.04.2019 14:00
10.04.2019 "20 kV EPL A-7113 pārbūve, Zalves pagasts, Neretas novads" 26.04.2019 14:00
11.04.2019 "0.4kV GVL no TP-9016 pārbūve Fedorki, Briģu pagastā, Ludzas novadā", IO-69718. 29.04.2019 14:00
11.04.2019 "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-2198, L-1, Pieniņos, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads", IO-98111. 29.04.2019 14:00
12.04.2019 “TP-9147 pārbūve Lauderu pagastā, Zilupes novadā”, IO-104077. 02.05.2019 14:00
12.04.2019 "A-4750, TP-4750 "Mieriņi", Viesturu pagasts, Rundāles novads" 25.04.2019 14:00
12.04.2019 "20kV līnijas NB31-18 pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā" 02.05.2019 14:00
11.04.2019 "Ārtipa jaudas slēdža ar RAA un DVS iebūve GVL LR-22 (starp AR22-04 un AR22-05) Rūjienas novada Jeru pagastā" 25.04.2019 14:00
12.04.2019 "VS GVL NC21-30, NC21-39 un NC21-41, un T-6002 "Dreimaņi" 20/0.4kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā" 02.05.2019 14:00
12.04.2019 "20kV GVL NB21-17 un T-2341 "Bāržēni" Z-2 20/0.4kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Stalbes pagastā" 02.05.2019 14:00
10.04.2019 "Elektroapgādes tīklu pārbūve Parādes, Maizes ielas posmā no Vienības ielas līdz Stacijas ielai, Cietokšņa iela posmā no Parādes ielas līdz Cietoksnim (pieteikuma Nr.195i)" 24.04.2019 14:00
10.04.2019 "TP-1606 "Grīvas" z-5, Grīvas, Līvbērzes pag., Jelgavas nov." 24.04.2019 14:00
10.04.2019 "TP-1020 "Uzvaras iela" z-2, z-5, Jelgava" 24.04.2019 14:00
15.04.2019 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-7006, Kampāni, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads 29.04.2019 14:00
15.04.2019 „0,4 kV EPL pārbūve pie TP-5511, Vaivodi, Mežāres pagasts, Krustpils novads” 29.04.2019 14:00
15.04.2019 „20 kV EPL pārbūve līnijā L-4359 no atdalītāja T-4359-1 līdz balstam Nr.31, Dzelzavas pagasts, Madonas novads” 29.04.2019 14:00
16.04.2019 “0.4kV GVL no TP-7130 pārbūve Andrupene, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā”, IO-65353. 07.05.2019 14:00
16.04.2019 "TP-7031 un 0,4 kV GVL no TP-7031 pārbuve Ostrovskije, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā", IO- 104101. 03.05.2019 14:00
18.04.2019 "SPORTA BĀZES ADMIN.ĒKA, SPORTA HALLE Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas nov., pieteikuma nr. 122595189 29.04.2019 14:00
16.04.2019 „20kV un 0.4kV GVL posmu pārbūves darbu veikšana autoceļa P108 Ventspils - Kuldīga - Saldus posmā km 3.93 - 24.26 (TN Nr. 30EF40-06.04/1204)” 30.04.2019 14:00
16.04.2019 “20 kV GVL LN-274 no atdalītāja A-274-1 līdz atdalītājam A-274-2 pārbūve Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā”, IO-70577. 07.05.2019 14:00
16.04.2019 "Ventilācijas šķūnis", Medzes pag., Grobiņas nov. (pieteikums Nr.122119183)” (Atkārtoti) 23.04.2019 14:00
16.04.2019 "0,4 kV GVL no TP-7087 pārbūve Zeiļeva, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā", IO-102483. 23.04.2019 14:00
16.04.2019 "0,4 kV GVL L-2 no TP-7034 pārbūve Vaivodi, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā", IO-102806. 23.04.2019 14:00
17.04.2019 "TP-4229 un 0,4kV GVL pārbūve Stašānos, Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā", IO-105992. 09.05.2019 14:00
17.04.2019 "TP7288 "Ābele" pārbūve Pelču pag., Kuldīgas nov.(TP7317), IO-91534" 24.04.2019 14:00
17.04.2019 "0.4kV GVL no TP7288 "Ābele" pārbūve Pelču pag., Kuldīgas nov., (maizes ceptuve), IO-91149" 24.04.2019 14:00
17.04.2019 "0.4kV GVL no TP7288 "Ābele" pārbūve Pelču pag., Kuldīgas nov., IO-71919" 24.04.2019 14:00
17.04.2019 "TP9184 automatizācija Ganību iela 105, Ventspils, IO-108370." 24.04.2019 14:00
17.04.2019 "TP9181 automatizācija Ganību iela 107, Ventspils, IO-108358." 24.04.2019 14:00
18.04.2019 „0.4kV EPL pārbūve pie Z-6913-1;2;4, "Linkas", Meņģeles pagasts, Ogres novads”, IO-58827. 08.05.2019 14:00
18.04.2019 „0.4kV tīkla Z-8319-2 pārbūve, Ķesteris, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads”, IO-80708. 08.05.2019 14:00
17.04.2019 "20 kV GVL LN-392 no atdalītāja A-392-1 līdz atdalītājam A-392-2 un LN-3369 pārbūve Pušas pagastā, Rēzeknes novadā", IO-36592 (Atkārtots) 24.04.2019 14:00
17.04.2019 "20 kV sadales punkta SP-205 "Kombuļi" pārbūve, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā", IO-52996 (Atkārtots) 24.04.2019 14:00
17.04.2019 "TP868 "Zariņi" pārbūve Rubas pagastā, Saldus novadā, IO-67807" (Atkārtots) 25.04.2019 14:00
18.04.2019 „TP-2858 "Voitekas" z-1, z-2, z-4, z-5 0.4 kV GVL rekonstrukcija, Vircavas pag., Jelgavas nov.” 24.04.2019 14:00
18.04.2019 Vilīši, Tārgales pag., Ventspils nov. 26.04.2019 14:00