Sarunas ar kvalificētajiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
24.04.2018  1. 20 kV gaisvadu līnijas LN-6118 pārbūve Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā. 2. 20kV GVL LN-28 no balsta Nr.59 līdz balstam Nr.70 pārbūve Aglonas pagastā, Aglonas novadā 3. 20kV gaisvadu līnijas LN-27 pārbūve no TP-8370 līdz balstam Nr.256 Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā. 14:00 08.05.2018
23.04.2018 Elektromontāžas darbi : „10kV KL izbūve TP1425 līdz TP1427 Liepājas pilsētā" 14:00 11.05.2018
23.04.2018 Elektromontāžas darbi : 1. "20 kV gaisvadu līnijas LN-372 no balsta Nr.65 līdz balstam Nr.103 pārbūve Sutru pagastā, Līvānu novadā"; 2. "20 kV gaisvadu līnijas LN-224 renovācija no balsta Nr.76 līdz balstam Nr.110 Vaboles pagastā, Daugavpils novadā"; 3. "20 kV gaisvadu līnijas LN-220 no TP-1110 līdz TP-6480 pārbūve Līksnas pagastā , Daugavpils novadā". 14:00 07.05.2018
20.04.2018 Elektromontāžas darbi : 1."Elektroapgādes jauns pieslēgums Anniņmuižas bulvārī 77, Rīgā, TN 110752170"; 2. "Elektroapgādes jauns pieslēgums Maskavas ielā 261, Rīgā, TN 115222171". 14:00 02.05.2018
19.04.2018 "20 kV GVL LN-276 no TP-2475 līdz b.Nr.292 pārbūve Siļukalna pagastā, Riebiņu novadā". 14:00 02.05.2018
18.04.2018 "Elektroapgādes pieslēguma izbūve Lēņu iela 5, Liepāja (pieteikums Nr.108322172)". 14:00 26.04.2018
18.04.2018 1. "20kV GEPL NC21-30, NC21-36, T-2093 "Akmeņkalns" un T-2444 "Apiņi" 20/0.4kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā"; 2. "20kV GEPL NC21-42 un T-2171 "Pekšas" 20/1/0.4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā"; 3. "T-4595 "Skrabuļi" 20/0.4 kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Alojas novada Brīvzemnieku pagastā"; 4. "Ārtipa jaudas slēdža izbūve pie AC22-35 Cēsu novada Vaives pagastā". 14:00 26.04.2018
17.04.2018 Elektromontāžas darbi : "20kV GVL A532(655-782) pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā (2.kārta)". 14:00 27.04.2018
17.04.2018 Elektromontāžas darbi : "20 kV EPL pārbūve līnijā PL-21 no TP-6212 līdz TP-6545, Brīvības un Biržu ielas, Viesīte, Viesītes novads" 14:00 26.04.2018
17.04.2018 "SP9V pārbūve, Ventspilī" 14:00 09.05.2018
10.04.2018 20kV GVL demontāža un 20kV kabeļu līnijas izbūve Skrundas pilsētā 14:00 25.04.2018
04.04.2018 Būvprojekta izstrādes un elektromontāžas darbi kapitālieguldījumu projektā : „110/20kV apakšstacijas Nr.2A "Ķegums-2" pārbūve pēc AS "augstsprieguma tīkls" ierosinājuma" 14:00 26.04.2018