Sarunas ar kvalificētajiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
14.02.2019 1. "TP-1006 automatizācija, Ojāra Vācieša iela, Alūksne, Alūksnes novads."; 2. "20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T-3271, Slavīti, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads"; 3. "20 kV EPL pārbūve līnijā L-2327, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads"; 4. "20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T-3100, F-1, Bankova, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads". 14:00 25.02.2019
13.02.2019 „0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Matīsa ielā Nr.66, 68, 70, 72, 74 (2.zona)" 14:00 22.02.2019
12.02.2019 1. "Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no TP-8376 Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā", IO-85889; 2. "LN-206 no atdalītāja A-206-6 līdz SP-218 pārbūve Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā", IO-68573; 3. "0.4kV GVL no TP-7162 pārbūve Grišāni, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā", IO-87166. 14:00 22.02.2019
12.02.2019 • T-6056 "Austrumi" un T-2225 "Gaiļi" Z-1 0.4kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Straupes pagastā; • T-2336 "Ķingas" Z-10 0.4kV tīkla pārbūve Priekuļu novada Priekuļu pagastā; • T-2670 "Kosa" un nozarlīnijas NG37-01 demontāža 0,4kV tīkla pārslēgšana pie SP "Kosa" pārbūve Skujenes pagastā, Amatas novadā; • T-4394 "ZEMĪTES" 0,4 kV līnijas Z-5 pārbūve Limbažu novada, Katvaru pagastā; • T-4103 pārbūve Līcīšos, Katvaru pagastā, Limbažu novadā; • TP T-3638 "Grantskalni" pārbūve Valkas novada Zvārtavas pagastā; • T-6023 "Papardes" un nozarlīnijas NI27-05 demontāža, 0,4kV tīkla pārslēgšana pie T-6340 "Stākas" Drabešu pagastā, Amatas novadā; • T-2151 "Ģērmaņi" pārbūve un nozarlīnijas NI32-10 demontāža Skujenes pagastā, Amatas novadā; • T-2080 "Kurmji" pārbūve Amatas pagastā, Amatas novadā; • T-2416 "Šopas" pārbūve un nozarlīnijas NI27-58 demontāža Amatas pagastā, Amatas novadā; • T-6077 "... 12:00 20.02.2019
12.02.2019 Elektromontāžas darbi : 1."Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde, Jaunodiņi, Odiņi, Kārļzemnieki, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads", Pieteikumu Nr. 105570189; 105542188; 2."Biroja ārējā elektroapgāde, Lejas Birznieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads", pieteikuma Nr. 104580183; 3."Aizvara regulatora ārējā elektroapgāde, Gaujas-Daugavas kanāls, Ādažu novads", pieteikuma Nr. 106005187; 4."Tirdzniecības centra ārējā elektroapgāde, Jaunā iela 12, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā", pieteikuma Nr. 103279194. 14:00 20.02.2019
11.02.2019 1. (IO-95624) TP-3375 "Labības pieņemšanas punkts" Z-1, Z-2, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov. 2. (IO-82696) A-9338, TP-9338 "Brūžkalnu šķūnis", Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov. 3. (IO-87785) A-78 (b.Nr.173A - b.Nr.205), Irlavas pag., Tukuma nov. 4. (IO-104465) TP-7915 "Geidas" Lestenes pag., Tukuma nov. 14:00 20.02.2019
11.02.2019 Esošās elektrotīkla pārbūve Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.00km-0.148km), Melioratoru (0.07km-0.728km), Avotu (0.000km-1.003km), Lauku (0.000km-0.931km) Girenieku (0.017km-0.360km) ielā, Aknīstē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā 14:00 19.02.2019
11.02.2019 10/0,4/0,23kV tīkla pārbūve Rīgā, Ausekļa ielā Nr.3, Nr.6A-Nr.8 un Eksporta ielā Nr.3 (8.zona) 14:00 26.02.2019
11.02.2019 1. "20 kV EPL pārbūve līnijā OL-27 LN5302, Ķieģeļu iela, Jēkabpils"; 2. "TP6468 20 kV un 0,4 kV iekārtas pārbūve, Draudzības aleja, Jēkabpils, Jēkabpils novads"; 3. "0,4 kV EPL pārbūve pie T-3427 F-1, Stacijas iela, Balvi, Balvu novads"; 4. "20/0,4kV TP-7946 pārbūve, "Balodēni", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads". 14:00 21.02.2019
11.02.2019 Būvprojekta izstrādes un būves demontāžas darbi projektā "Neizmantotās slēgtās transformatoru apakšstacijas būves TP-1370 Rūpniecības ielā 18, Rīgā demontāža". 14:00 25.02.2019
11.02.2019 1. "0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Blaumaņa ielā 8 (7.zona)", IO-112813; 2. "Esošā 10/0.4kV elektrotīkla un TP181 pārbūve Rīgā, Ērgļu un Kr.Barona ielu rajonā", IO-49396. Kapitālieguldījumu projekta "Esošā 10/0.4kV elektrotīkla un TP181 pārbūve Rīgā, Ērgļu un Kr.Barona ielu rajonā" īstenošanai tiek uzsāktas sarunas ar diviem iespējamiem variantiem: - ar papildus asfaltbetona seguma atjaunošanas apjomiem saistībā ar RDSD 106. noteikumu un to grozījumu prasībām; - bez papildus asfaltbetona seguma atjaunošanas apjomiem. 14:00 20.02.2019
11.02.2019 1. Elektroapgādes jauns pieslēgums Juglas krastmalā 1, Rīgā, TN 106067170" 2. "Elektroapgādes jauns pieslēgums un jaudas samazinājums Krišjāņa Valdemāra ielā 23, Rīgā, TN 123224161, 123225160" 3. "Elektroapgādes jauns pieslēgums Valgales ielā 4, Rīgā, TN 102078192" 4. "Elektroapgādes jauns pieslēgums Ūdeļu ielā 22, Rīgā, TN 101012188" 14:00 19.02.2019
06.02.2019 "Esošā 10/0.4/0.23kV tīkla rekonstrukcija Rīgā, Elizabetes, Kr.Barona un Marijas ielu rajonā" IO-47399. 14:00 21.02.2019