Veiktie iepirkumi SPSIL 13.panta 7.daļas kārtībā

Pamatojums sarunu procedūras piemērošanai, nepublicējot dalības uzaicinājumu:

Iepirkumu procedūra “AS “Sadales tīkls” dispečervadības sistēmas tehniskais atbalsts” (ID Nr. IPR-48814) tika organizēta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 13.panta septītās daļas 3.punktā iekļauto regulējumu, nepublicējot dalības uzaicinājumu, jo nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ. Pamatojums – Somijas firma Netcontrol OY ir vienīgais sistēmas ražotājs un piegādātājs un citu firmu piesaiste, neriskējot ar valstiski nozīmīgas sistēmas drošumu un drošību, kā arī nezaudējot vēl spēkā esošās garantijas Rezerves serveru sistēmai un daļai pamatsistēmas licenču, nav iespējama.