Kas veido kopējo darba samaksu AS “Sadales tīkls”?