Prakses iespējas

AS "Sadales tīkls" katru gadu nodrošina mācību prakses iespējas ar stipendiju visā Latvijā.

 

Tā kā uzņēmumā pamatdarbības profesijas ir elektroinženieris (releju jomā, būvuzraudzībā, ekspluatācijā, attīstībā, dispečervadībā, viedo skaitītāju jomā u.c.), elektrotīklu dispečers, meistars, elektrotehniķis, elektromontieris, mūsu prioritāte ir elektrotehnisko zinību audzēkņi un studenti.

 

Izglītības iestāžu audzēkņus un studentus aicinām pieteikties praksei, norādot vēlamo:

  • prakses vietu un virzienu;
  • prakses laiku, izglītības iestādi;
  • mācību kursu;
  • sekmes mācībās;
  • mācību programmu.
 

Pretendentus vērtēsim pēc iepriekšējās prakses pieredzes AS "Sadales tīkls" (ja tāda ir bijusi), motivācijas un intereses apgūt praktiskās iemaņas uzņēmumā, sekmēm un komunikācijas spējām.

 

Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas, mēs ar Jums sazināsimies par iespējām nodrošināt praksi Jūsu norādītājā laikā, vietā un prakses virzienā.

 

Gaidām praksē! Būs interesanti!

    

IESPĒJAMIE PRAKSES VIRZIENI:

Praktikants remontu un būvniecības virzienā

Prakses laikā Jums būs iespēja iegūt vispārēju priekšstatu par elektrotīkla uzbūvi, darbību, tīkla tehniskajiem parametriem, tīkla uzturēšanas un remonta darbiem, būs iespēja iepazīties ar 110kV barošanas apakšstaciju un 6kV, 10kV, 20kV sadales apakšstaciju uzbūvi, apakšstacijās uzstādītajām iekārtām un iekārtu darbības principiem, varēsi piedalīties operatīvo pārslēgumu veikšanā, tīkla tehnisko parametru mērīšanā, iekārtu remonta un nomaiņas procesos, iepazīties ar iekārtu operatīvo apkalpošanu, speciālās tehnikas izmantošanu, tehnisko dokumentāciju, tīkla shēmām un shēmās lietojamiem apzīmējumiem, kā arī iepazīties kā patstāvīgi un ātri pieņemt lēmumus operatīvi bīstamās situācijās.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties". Pieteikuma formā norādīto datu iesniegšana ir priekšnosacījums prakses līguma noslēgšanai. Bez minēto datu iesniegšanas prakses nodrošināšana nav iespējama.

Pieteikties
Praktikants releju aizsardzības un automātikas virzienā

Prakses laikā būs iespēja iepazīt vidējā sprieguma slēgiekārtas, vidējā sprieguma tīkla neitrāles režīmus, releju aizsardzības, automātikas un dispečervadības sistēmas jaunās tehnoloģijas, tehnisko dokumentāciju, instrukcijas, kopā ar mūsu kolēģiem piedalīties kabeļu bojājumu vietas meklēšanā un kabeļu pārbaudes darbā, iepazīt datorprogrammu Trimble NIS (ĢIS), apgūt dažādu mērlīdzekļu pielietošanu u.c.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties". Pieteikuma formā norādīto datu iesniegšana ir priekšnosacījums prakses līguma noslēgšanai. Bez minēto datu iesniegšanas prakses nodrošināšana nav iespējama.  
Pieteikties
Praktikants tīkla pārvaldības (ekspluatācijas) virzienā

Prakses laikā būs iespēja iepazīt vidējā un zemsprieguma sadales iekārtas, to specifiku, kā arī varēsi tuvāk iepazīt mūsu elektrotehniskā personāla darbu: dažādu elektrisko iekārtu apskates, kabeļu trašu uzraudzību, darbu ar dokumentāciju un klientiem, un datu ievadi IT sistēmās, piem. Trimble NIS (ĢIS) u.c.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties". Pieteikuma formā norādīto datu iesniegšana ir priekšnosacījums prakses līguma noslēgšanai. Bez minēto datu iesniegšanas prakses nodrošināšana nav iespējama.
Pieteikties
Praktikants elektroenerģijas uzskaites virzienā

Prakses laikā būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas elektroenerģijas izlietošanas uzraudzībā, dažāda veida elektroenerģijas skaitītāju pareizas darbības pārbaudē, nomaiņā, defektēšanā un saskarsmē ar klientiem, iegūt "A" elektrodrošības grupu, piedalīties elektroenerģijas skaitītāju kontrolapgaitu veikšanā, verifikācijas un ārpuskārtas nomaiņas veikšanā, pareizas darbības pārbaudes veikšanā objektā u.c.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties". Pieteikuma formā norādīto datu iesniegšana ir priekšnosacījums prakses līguma noslēgšanai. Bez minēto datu iesniegšanas prakses nodrošināšana nav iespējama.  
Pieteikties