Elektrodrošība

Sabiedrības izglītošana elektrodrošības jautājumos ir viena no AS “Sadales tīkls” korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm. AS “Sadales tīkls” nepārtraukti aicina sabiedrību pievērst uzmanību elektrodrošībai, aicinot būt piesardzīgiem un novērtēt bīstamās situācijas, tomēr elektrotraumas vieglākā vai smagā formā notiek katru gadu.

 

AS „Sadales tīkls” apkopotie dati apliecina, ka elektrodrošības noteikumi ir jāatgādina nepārtraukti, jo ik gadu bērni un pieaugušie gūst elektrotraumas, ko izraisa neuzmanīga rīcība ikdienā,  izmantojot mājsaimniecībās pieejamās elektroierīces, vai neuzmanīga rīcība elektrotīkla tuvumā. AS “Sadales tīkls” apkopotie dati liecina, ka elektrotraumas, kuras izraisa neuzmanīga rīcība ar sadzīves elektroierīcēm, gūst gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie – 2014. gadā elektrotraumas guva 81 cilvēks un 17 no tiem bija bērni. Nolūkā mazināt negatīvo statistiku, kā vienu no galvenajām korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm AS “Sadales tīkls” ir izvirzījusi sabiedrības izglītošanu elektrodrošības jautājumos, informējot Latvijas jauno paaudzi par elektroenerģijas nozīmi, tās drošu lietošanu ikdienā, kā arī aicinot pieaugušos rīkoties atbildīgi elektroietaišu tuvumā.

 

Elektrotraumas visbiežāk izraisa neuzmanīga rīcība ar sadzīves elektroierīcēm, kā arī bezatbildīgi un neuzmanīgi veikti darbi elektroapgādes infrastruktūras tuvumā. Neapdomīga rīcība rada apdraudējumu gan paša cilvēka dzīvībai, gan ietekmē klientu elektroapgādi un rada zaudējumus AS “Sadales tīkls”. Drošības tēmai uzņēmums vienmēr veltījis būtisku uzmanību un 2014.gadā elektrodrošības jautājums ir aktualizēts vēl plašākā mērogā – bērnu un jauniešu izglītošanai uzsākta izglītojošā kampaņa “Netuvojies, spēlē ar elektrību zaudēsi Tu!”, un šobrīd kopumā apmeklētas 250 Latvijas mācību iestādes un vairāk nekā 23 tūkstošiem bērnu stāstot, cik svarīga un nepieciešama, bet reizē bīstama var būt elektrība. Pieaugušo izglītošanai uzsākta kampaņa “Atceries par drošības slēdzi!” un šogad pastiprinātu uzmanību AS “Sadales tīkls” velta mežizstrādātāju, lauksaimnieku un būvnieku izglītošanai.