Valde

manager
Sandis Jansons
Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors, Pilnvaru termiņš: 04.2023.

E-pasts: sandis.jansons@sadalestikls.lv. Atbildības - personāla vadība, komunikācija, Mācību centrs.

 

manager
Jānis Kirkovalds
Valdes loceklis, attīstības direktors. Pilnvaru termiņš: 04.2023.

E-pasts: janis.kirkovalds@sadalestikls.lv. Atbildības - elektrotīkla attīstība, dispečervadība, koka balstu ražošana.

 

manager
Raimonds Skrebs
Valdes loceklis, tehniskais direktors. Pilnvaru termiņš: 09.2022.

E-pasts: raimonds.skrebs@sadalestikls.lv. Atbildības - elektrotīkla ekspluatācija un pārvaldība, remonti un būvniecība, inspekcija un darba aizsardzība.

 

manager
Inga Āboliņa
Valdes locekle, finanšu direktore. Pilnvaru termiņš: 09.2022.

E-pasts: inga.abolina@sadalestikls.lv. Atbildības - biznesa plānošana un kontrole, sagādes un iepirkumu kontrole, informācijas tehnoloģijas, stratēģiskā aktīvu pārvaldība.

 

manager
Baiba Priedīte
Valdes locekle, klientu direktore. Pilnvaru termiņš: 09.2022.

E-pasts: baiba.priedite@sadalestikls.lv. Atbildības - klientu apkalpošana, pakalpojumu attīstība, elektroenerģijas uzskaite, pieslēgumi.