AS „Sadales tīkls” statūti

Sabiedrība darbojas saskaņā ar šiem statūtiem, Komerclikumu un citiem tiesību aktiem.

KOMERCDARBĪBAS VEIDI
PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI
VALDE
CITI NOTEIKUMI