AS "Sadales tīkls" Valdes nolikums

Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” (Sabiedrība) Valdes nolikums saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem, Komerclikumu un citiem Sabiedrībai saistošiem tiesību aktiem nosaka Sabiedrības Valdes (Valde) darbības principus.

VALDES SASTĀVS UN PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS
VALDES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
VALDES LĒMUMU PIEŅEMŠANA
DOKUMENTU SAGATAVOŠANA VALDEI
VALDES LĒMUMU IZPILDES KONTROLE
VALDES SEKRETĀRS