Investīcijas 2019.gadā

Elektroenerģijas loma ir būtiska gan katra klienta ikdienā, gan tautsaimniecības attīstībai kopumā. AS “Sadales tīkls” turpina attīstīt elektrotīklu kā fundamentāli ļoti nozīmīga pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu, veicot ievērojamus elektroapgādes kvalitātes uzlabošanas projektus.

 

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums sasniedz 93 560 kilometru un elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta vairāk nekā 1,1 miljonam klientu objektu visā Latvijā. Lai nodrošinātu elektroapgādes tīklu rekonstrukciju un modernizāciju, inovatīvu tehnisko risinājumu izmantošanu, uzlabojot drošu un kvalitatīvu sadales pakalpojuma sniegšanu klientiem, AS “Sadales tīkls” ik gadu veic ievērojamus elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošanas projektus, kas prasa ilgtermiņa investīcijas.

 

 Lai iedzīvotājiem visā Latvijā paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas kvalitāti un drošumu, AS “Sadales tīkls” 2019.gadā elektrotīkla attīstībā ieguldīs 94 miljonus eiro, plānveidīgi veicot:

  • elektrotīkla atjaunošanu;
  • vidējā sprieguma elektrotīkla automatizāciju;
  • vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās;
  • 0,23kV elektrotīkla rekonstrukciju Rīgas vēsturiskajā centrā;
  • sprieguma kvalitātes uzlabošanu.;
  • uzstādot elektrotīklā viedos elektroenerģijas skaitītājus.

 

Arī šogad AS “Sadales tīkls” plāno veikt ievērojamus elektroapgādes kvalitātes uzlabošanas projektus, turpinot elektrolīniju trašu un infrastruktūras sakārtošanas darbus, kas būtiski paaugstina elektroapgādes drošību un kvalitāti, mazinot nelabvēlīgu laika apstākļu izraisītu traucējumu risku.

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2019. gadā AS “Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot un rekonstruēt 1 600 km zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīniju, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām plānots veikt 55 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 550 transformatoru apakšstacijas.