Finanšu rādītāji

Uzņēmuma darbības rādītāji ietver informāciju par sadalīto elektroenerģiju un finanšu rādītājus, kas sagatavoti saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.
Pilna informācija par AS “Sadales tīkls” uzņēmuma darbības rādītājiem pieejama uzņēmuma gada pārskatos.