Datu platforma

Sākot ar 2020. gada 15. februāri Sadales tīkls ir ieguvis jaunu lomu elektroenerģijas tirgū, kļūstot par Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas (datu platforma) turētāju.

Datu platforma ir informācijas tehnoloģiju sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt standartizētu un centralizētu elektroenerģijas tirgus datu apmaiņu un uzglabāšanu starp tirgus dalībniekiem un sistēmas operatoriem. Datu platformas darbība tiks nodrošināta, gan integrējot sistēmas, gan arī izmantojot vienotu portālu.

 

Tirgus saziņas modeļi

Datu platforma ļaus visiem tirgus dalībniekiem runāt vienotā valodā, nodrošinās caurspīdīgu un vienlīdzīgu datu pārvaldību, kā arī ātru un efektīvu datu apmaiņu, tādejādi vairojot nozares darbības efektivitāti un veidojot elektroenerģijas tirgu dinamiskāku un vieglāk pieejamu nākotnē. Vienoti datu kvalitātes standarti, centralizēta apmaiņa un efektīva jauno tehnoloģiju risinājumu izmantošana ir būtisks priekšnosacījums Latvijas elektroenerģijas tirgus sekmīgai attīstībai.

Aktīvi uzsākts projekta izstrādes process, un ir plānots, ka datu platforma būs pieejama lietotājiem, sākot ar 2023. gada 31. martu.

 

Datu platformas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti:
Elektroenerģijas likums
Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi

 

Konsultācijām:
Tomass Liepnieks
Datu platformas vadītājs
tālr. +371 26684392
tomass.liepnieks@sadalestikls.lv