Elektroenerģijas tirgus darbības principi

Elektroenerģijas tirgus darbība sastāv no diviem paralēliem posmiem:

  • fiziska elektroenerģijas piegāde pa vadiem no elektroenerģijas ražotājiem līdz klientiem. Šo piegādi nodrošina pārvades un sadales tīkli;
  • elektroenerģijas tirdzniecības darījumi – ražotāji saražoto elektroenerģiju pārdod biržā, kur elektroenerģijas tirgotāji to nopērk, lai tālāk pārdotu saviem klientiem – elektroenerģijas lietotājiem.

 

Sadales tīkls sniedz sadales sistēmas pakalpojumus un norēķini par tiem jāveic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem sadales sistēmas operatora pakalpojumu tarifiem.

Sadales tīkls loma elektroenerģijas tirgū ir:

  • kvalitatīva elektroenerģijas piegāde;
  • jaunu pieslēgumu ierīkošana;
  • elektroenerģijas patēriņa uzskaite objektos un šo datu nodošana elektroenerģijas lietotājiem un tirgotājiem norēķinu vajadzībām.