Elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām

Kā izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju?

Jums ir iespēja mainīt elektroenerģijas tirgotāju, lai izvēlētos sev piemērotāko piedāvājumu. Kā arī, ja maināt dzīvesvietu, kurā jau ir esošs pieslēgums vai jūsu nekustamajā īpašumā ir notikusi jauna pieslēguma izbūve, šis ir brīdis, kad jāveic elektroenerģijas tirgotāja izvēle.

Elektroenerģijas tirgotāji mājsaimniecībām