Elektroenerģijas tirgus uzņēmumiem

Elektroenerģijas piegāde uzņēmumiem notiek saskaņā ar elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, sadales sistēmas pakalpojumu līgumu un balansēšanas pakalpojuma līgumu, kas var būt elektroenerģijas tirdzniecības līguma sastāvdaļa.

Elektroenerģijas tirgotāji uzņēmumiem