Elektroenerģijas tirgotāja maiņa

Katram klientam ir tiesības mainīt tirgotāju un tā maiņas biežums ir neierobežots. Tomēr svarīgi ievērot elektroenerģijas tirdzniecības līgumā esošos nosacījumus par pirmstermiņa līguma laušanu. Tirgotāju piedāvātais pakalpojumu klāsts ir plašs un to starpā ir arī pakalpojumi, kuriem par pirmstermiņa līguma laušanu tiek piemērota maksa.

Tirgotāja maiņa notiek ar katra mēneša 1.datumu. Lai to nodrošinātu, līgums ar jauno elektroenerģijas tirgotāju jānoslēdz līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

 

Kāds ir tirgotāja maiņas process?

Pēdējā garantētā piegāde

AKTUĀLI!

Sākot ar 2021. gada 1. aprīli, pēdējās garantētās piegādes ietvaros elektroenerģiju piegādās SIA “TET”.
Pirmo rēķinu no SIA “TET” saņemsiet maijā par aprīlī izlietoto elektroenerģiju.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību! –
Ja rēķinu apmaksai izmantojat regulāro maksājumu vai apmaksājat rēķinus automātiski, aicinām atjaunot bankas maksājumu uzdevumā informāciju par saņēmēju.

 

Pēdējā garantētā piegāde ir elektroenerģijas piegāde klientam, kurš nav izvēlējies savu elektroenerģijas tirgotāju un noslēdzis līgumu. Šādos gadījumos elektroenerģiju piegādā tirgotājs, kuru konkursa kārtībā ir izvēlējies Sadales tīkls. Līdz 2021. gada 31. martam pēdējās garantētās piegādes ietvaros elektroenerģijas tirgotājs bija AS “Latvenergo” (e-pasts: klientu.serviss@latvenergo.lv, tālr. +371 8400), bet turpmāk šo pakalpojumu sniegs SIA “TET” (e-pasts: tet@tet.lv, tālr. +371 177).

Pēdējās garantētās piegādes elektrības cena veidojas no Latvijas apgabalam “Nord pool” biržā noteiktās mēneša vidējās cenas un tirgotāja uzcenojuma. Elektrības cena katru mēnesi var būt atšķirīga.

Tirgotāja sagatavotajā rēķinā tiek iekļautas šādas pozīcijas:

  • maksa par patērēto elektroenerģiju;
  • maksa par Sadales tīkls sistēmas pakalpojumiem;
  • obligātā iepirkuma komponentes;
  • pievienotās vērtības nodoklis.