Elektroenerģijas tirgotāja maiņa

Katram klientam ir tiesības mainīt tirgotāju un tā maiņas biežums ir neierobežots. Tomēr svarīgi ievērot elektroenerģijas tirdzniecības līgumā esošos nosacījumus par pirmstermiņa līguma laušanu. Tirgotāju piedāvātais pakalpojumu klāsts ir plašs un to starpā ir arī pakalpojumi, kuriem par pirmstermiņa līguma laušanu tiek piemērota maksa.

Tirgotāja maiņa notiek ar katra mēneša 1.datumu. Lai to nodrošinātu, līgums ar jauno elektroenerģijas tirgotāju jānoslēdz līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

 

Kāds ir tirgotāja maiņas process?

Pēdējā garantētā piegāde

Pēdējā garantēta piegāde ir elektroenerģijas piegāde tādam lietotājam, kurš nav izvēlējies savu elektroenerģijas tirgotāju un nav noslēdzis līgumu. Šajā gadījumā elektroenerģiju piegādā tirgotājs, kuru konkursa kārtībā ir izvēlējies Sadales tīkls. Šobrīd pēdējās garantētās piegādes tirgotājs ir AS “Latvenergo”, e-pasts: klientu.serviss@latvenergo.lv, tālr. +371 8400.

Elektroenerģijas cena veidojas no: vidējās elektroenerģijas cenas biržā, pieskaitot tai noteiktā tirgotāja uzcenojumu. Tā katru mēnesi var būt atšķirīga.

Klientiem pēdējās garantētās piegādes ietvaros ar tirgotāju jānorēķinās par:

  • patērēto elektroenerģiju;
  • Sadales tīkls sistēmas pakalpojumiem;
  • obligātā iepirkuma komponentēm;
  • pievienotās vērtības nodokli.