Biežāk uzdotie jautājumi

Kas veic elektrolīniju trašu tīrīšanu?
Kas jāņem vērā, ja elektrolīnijas aizsargjoslā augošie koki ir apzīmēti ar apzīmējumu "O" vai "X"?
Kad tiek plānots uzsākt trases tīrīšanas darbus, jo koki ir iezīmēti un saņemta informācija (vēstule) par elektrolīnijas trases tīrīšanu?
Vai zemes īpašnieks drīkst blakus elektrolīnijai audzēt augļu kokus, krūmus, dzīvžogus?
Vai zemes īpašniekam ir ierobežojumi zem gaisvadu elektrolīnijas vadiem esošas zemes vai ēku izmantošanā? Vai īpašnieks var pretendēt uz kompensāciju vai nodokļu atvieglojumiem?
Kā tiek veikta zemes īpašnieku brīdināšana par plānotajiem darbiem?
Vai kokus gar elektrolīnijām var nozāģēt pats zemes īpašnieks?
Kā jārīkojas, ja klientam ir nepieciešams līnijas atslēgums saistībā ar koku izzāģēšanu gar gaisvadu līnijām savā zemes īpašumā - aizsargjoslā vai ārpus tām?
Vai klientam ir jāmaksā par elektrolīnijas atslēgšanu saistībā ar koku izzāģēšanu gar gaisvadu līnijām savā zemes īpašumā aizsargjoslā vai ārpus tām?
Kam pieder nozāģētie koki un to zari?
Kā rīkoties, ja pēc elektrolīnijas trašu tīrīšanas darbiem palika nesakārtota teritorija?
Kuri normatīvie akti regulē plānoto darbu elektrolīniju trašu tīrīšanas darbus?