Biežāk uzdotie jautājumi

Kādos gadījumos un kādā apjomā tiek tīrītas elektrolīniju trases un aizsargjoslas?
Kas veic elektrolīniju trašu un aizsargjoslu attīrīšanu no elektrotīklu apdraudošajiem kokiem un krūmiem?
Kā notiek zemes īpašnieku informēšana par plānotajiem elektrolīniju trašu un aizsargjoslu tīrīšanas darbiem?
Kā notiek zemes īpašnieku informēšana par plānotajiem elektrotīkla uzturēšanas darbiem?
Kā zināt, kad tiks uzsākti trašu un/vai aizsargjoslu tīrīšanas darbi, ja esiet saņēmis informatīvo paziņojumu?
Vai ir izņēmuma situācijas, kad elektrolīnijas uzturēšanas darbus drīkst veikt iepriekš neinformējot zemes īpašniekus?
Vai kokus elektrolīnijas tuvumā zemes īpašnieks drīkst nozāģēt pats?
Kā rīkoties īpašniekam, kurš saskaņojis koka nozāģēšanu elektrolīnijas tuvumā, un saņēmis no Sadales tīkls informāciju, ka drošības nolūkos darbu veikšanas laikā ir nepieciešams elektroenerģijas atslēgums?
Vai elektroenerģijas atslēgums ir maksas pakalpojums?
Ko nozīmē elektrolīnijas aizsargjoslās un trasēs augošo koku apzīmējumi – "punkts" vai "X"?
Kam pieder nozāģētie krūmi, koki un to zari?
Kā rīkoties, ja pēc elektrolīnijas trases vai aizsargjoslas tīrīšanas darbiem nav sakārtota teritorija?
Vai zemes īpašnieks var pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem, ja īpašuma teritoriju šķērso elektrolīnija?