Elektrotīkla uzturēšana

Sadales tīkls nodrošina nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi ikvienai mājsaimniecībai un uzņēmumam. Ienākot mājās vai darbavietā – darbojas ledusskapis, ieslēdzas apgaismojums u.tml. Šī procesa neredzamā daļa ir elektrotīkla uzturēšana.

Biežāk veicamie elektrotīkla uzturēšanas darbi ir:

  • elektrolīniju trašu un aizsargjoslu tīrīšana;
  • elektrolīnijas balstu un/vai pastabu nomaiņa, nepieciešamības gadījumā piebraucot ar smago tehniku, piemēram, traktoru u.tml.;
  • vadu regulēšana un nomaiņa, vairākumā gadījumu piebraucot ar pacēlāju;
  • sadalņu remonts (piemēram, krāsošana, iekšējo elementu nomaiņa u.c.);
  • kabeļu remonts (piemēram, kabeļu posmu nomaiņa).