Risinājumi nepārtrauktai elektroapgādei

Sadales tīkls pastāvīgi veic plānveida remontdarbus un rekonstrukcijas darbus elektrotīklā. Veicamo darbu mērķis ir elektrotīkla modernizēšana un  uzturēšana, kā rezultātā ievērojami tiek mazināts neplānoto bojājumu skaits, paaugstinās klientu elektroapgādes drošums un kvalitāte.

Lai veiktu plānveida remontdarbus elektrotīklā, obligāta prasība ir elektroapgādes pārtraukšana uz noteiktu laiku, par kuru klients iepriekš tiek informēts. Lai pārliecinātos, vai Sadales tīkls ir pieejama jūsu aktuālā kontaktinformācija, spiediet šeit un sekojiet norādījumiem.

Ja jūsu adresē un/vai objektā ir elektroiekārtas, kuru darbības nodrošināšanai elektroapgādes pārtraukumi nav pieļaujami, aicinām preventīvi veikt papildpasākumus, kas nodrošinās elektroapgādes drošumu un nepārtrauktību plānoto un/vai neplānoto atslēgumu gadījumos.

 

Ja augstāk aprakstītais jums ir aktuāls, aicinām iepazīties ar informāciju, lai rastu pareizo risinājumu tieši jums:

Jums ir aktuāli nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi jebkura atslēguma laikā. Kā rīkoties?
Kas ir UPS (Uninterruptible Power Supply) un ģenerators un ar ko šīs iekārtas atšķiras?
Saņemta informācija par plānotajiem remontdarbiem, taču nepieciešams uzstādīt iekārtu, kas nodrošinās elektroapgādi remontdarbu laikā. Kā rīkoties?