Trases un aizsargjoslas

Kādos gadījumos un kādā apjomā tiek tīrītas elektrolīniju trases un aizsargjoslas ap elektrolīnijām?

Sadales tīkls vai sadarbības partneris veic trašu un aizsargjoslu tīrīšanu, ja tajās aug koki un/vai krūmi, kas var apdraudēt drošu elektroenerģijas piegādi, sabiedrības drošību un lai operatīvi novērstu elektrotīkla bojājumus. Elektrolīnijas trases platumā tiek nozāģēti koki un/vai krūmi. Elektrolīnijas aizsargjoslā augošajiem kokiem tiek apzāģēti zari, kas rada apdraudējumu, vai atsevišķos gadījumos tiek nozāģēti koki.

Aizsargjoslu un trašu tīrīšanas platumi, kuros tiek veikti elektrolīnijas uzturēšanas darbi, ir atkarīgi no līnijas sprieguma (zemspriegums vai vidspriegums) un vietas (mežs, teritorija ārpus apdzīvotas vietas vai apdzīvota vieta).

 

Aizsargjoslu un elektrolīniju trašu platumi

 

* Gaisvadu elektrolīnija ir elektrolīnija, kuras vadi atrodas virs zemes.

** Kabeļu elektrolīnija ir elektrolīnija, kas ir ierakta zemē.