Sistēmas pakalpojuma līgums

Sistēmas pakalpojumu līgums ir līgums, kuru atbilstoši Ministru kabineta Nr. 50 noteikumiem “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” AS “Sadales tīkls” slēdz ar lietotāju vai ražotāju par sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanu.

Sistēmas pakalpojumu līguma paraugs
Tipveida sistēmas pakalpojumu līguma pielikums