Nodaļu darba laiki

Esiet laipni gaidīti Sadales tīkls klientu apkalpošanas nodaļās. Izvēlieties apmeklējuma mērķi!

 

Atzinumu un tehnisko noteikumu izsniegšana notiek elektroniski, rakstot brīvas formas e-pastu uz st@sadalestikls.lv .

Rīga
Visu veidu projektu saskaņošana
Topogrāfisko plānu saskaņošana
Rakšanas darbu saskaņošana
Trašu tīrīšanas darbu jautājumi
Pierīga
Visu veidu projektu saskaņošana
Topogrāfisko plānu saskaņošana
Rakšanas darbu saskaņošana
Trašu tīrīšanas darbu jautājumi
Kurzeme
Visu veidu projektu saskaņošana
Topogrāfisko plānu saskaņošana
Rakšanas darbu saskaņošana
Trašu tīrīšanas darbu jautājumi
Latgale
Visu veidu projektu saskaņošana
Topogrāfisko plānu saskaņošana
Rakšanas darbu saskaņošana
Trašu tīrīšanas darbu jautājumi
Vidzeme
Visu veidu projektu saskaņošana
Topogrāfisko plānu saskaņošana
Rakšanas darbu saskaņošana
Trašu tīrīšanas darbu jautājumi
Zemgale
Visu veidu projektu saskaņošana
Topogrāfisko plānu saskaņošana
Rakšanas darbu saskaņošana
Trašu tīrīšanas darbu jautājumi