Operatīvā informācija par elektroapgādi

Kas ir operatīvā informācija no AS "Sadales tīkls"?
Kādā veidā tiek sūtīta operatīvā informācija?
Vai operatīvo informāciju var saņemt arī vēstulē pa pastu?
Kādi ir lietotāju ieguvumi, saņemot operatīvo informāciju īsziņas veidā uz mobilo tālruni?
Kuros gadījumos AS "Sadales tīkls" izsūta operatīvos paziņojumus?
Vai par operatīvās informācijas saņemšanu ir jāmaksā?
Kā klienti var pieteikt operatīvās informācijas saņemšanas veidu?