Materiālo zaudējumu kompensēšana

Nodarīto materiālo zaudējumu kompensēšanas nosacījumi:

  • Īpašuma bojājumu izraisīja notikums AS “Sadales tīkls” apkalpošanā esošā elektrotīklā.
  • Klients zaudējumus nevarēja novērst, arī ņemot vērā, ka tika ievēroti aizsardzības pasākumi.
  • Zaudējumi tiek kompensēti par notikušu īpašuma bojājumu (piemēram, bojāta datortehnika vai sadzīves elektrotehnika), ņemot vērā līdzvērtīgas ierīces šī brīža tirgus vērtību un nolietojumu.

 

Veids, kādā pieteikt materiālo zaudējumu kompensēšanu:

  • Autorizējoties klientu portālā e-st.lv (sadaļā: Pieteikt pakalpojumu -> Citi pakalpojumi).

 

AS “Sadales tīkls” rīcība pēc pieteikuma saņemšanas:

  • Mūsu darbinieks nepieciešamības gadījumā ar jums sazināsies, lai noskaidrotu detalizētāku informāciju par notikumu.
  • Mēs pārliecināsimies, vai jūsu īpašuma bojājumu izraisīja notikums AS “Sadales tīkls” apkalpošanā esošā elektrotīklā.
  • Pēc visu apstākļu izvērtēšanas mēs ar jums sazināsimies un informēsim par pieņemto lēmumu kompensēt zaudējumus vai atteikumu.

 

Zaudējumu kompensēšana:

  • Lai saņemtu kompensāciju, jums būs jāiesniedz zaudējumu apliecinošus dokumentus, piemēram, apmaksātu rēķinu, kases čeku, bankas vai internetbankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina remonta izmaksas (ja īpašums pēc notikuma bija remontējams) vai iegādi (ja īpašums pēc notikuma nebija remontējams vai remonts nebija lietderīgs).
  • Papildus jāiesniedz slēdzienu par īpašuma bojājuma cēloni, piemēram, veterinārārsta slēdzienu, policijas atzinumu, sertificēta elektriķa slēdzienu, fotogrāfijas no notikumu vietas.
  • Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas noslēgsim ar jums vienošanos par zaudējumu kompensēšanu.