AEUS pakalpojumi

Plašāku informāciju par visiem AS “Sadales tīkls” pakalpojumiem var iegūt, zvanot uz Klientu servisa tālruni 8403. Visu cenrādī norādīto pakalpojumu izmaksas norādītas ar PVN.

Pieteikties pakalpojumiem var klientu portālā www.e-st.lv vai sūtot iesniegumu st@sadalestikls.lv.
AEUS piekļuves pakalpojums (dati par iepriekšējo dienu)

Klienta pieeja automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmai (AEUS) izmantojot internetu, katru dienu tiek nolasīti dati par iepriekšējo dienu, norēķinu informācija tiek automātiski eksportēta uz norēķinu sistēmu, klientam nodrošinot informācijas pieejamību 24h diennaktī.

Pakalpojuma maksa 12.00 EUR/mēnesī
Aicinām novērtēt portāla www.e-st.lv priekšrocības – ikstundas patēriņa dati par iepriekšējo dienu pieejami bez maksas.
AEUS piekļuves pakalpojums (datu nolasīšana divas reizes dienā)

Klienta pieeja AEUS izmantojot internetu,  katru dienu, divas reizes dienā tiek nolasīti dati: līdz plkst.8:00 dati par iepriekšējo dienu, un no plkst. 17:00 līdz 20:00 dati par esošās dienas elektroenerģijas patēriņu. Norēķinu informācija tiek automātiski eksportēta uz norēķinu sistēmu, klientam nodrošinot informācijas pieejamību 24h diennaktī.

Pakalpojuma maksa 17.00 EUR/mēnesī

Aicinām novērtēt portāla www.e-st.lv priekšrocības – ikstundas patēriņa dati par iepriekšējo dienu pieejami bez maksas.

AEUS piekļuves pakalpojums (dati par iepriekšējo stundu)
Klienta pieeja AEUS izmantojot internetu, katru stundu tiek nolasīti dati par iepriekšējās stundas elektroenerģijas patēriņu. Norēķinu informācija tiek automātiski eksportēta uz norēķinu sistēmu, klientam nodrošinot informācijas pieejamību 24h diennaktī.
Pakalpojuma maksa 54.00 EUR/mēnesī