Uzskaites plombēšana

Plašāku informāciju par visiem AS “Sadales tīkls” pakalpojumiem var iegūt, zvanot uz Klientu servisa tālruni 8403. Visu cenrādī norādīto pakalpojumu izmaksas norādītas ar PVN.

 

 

Pieteikties pakalpojumiem var klientu portālā www.e-st.lv vai sūtot iesniegumu st@sadalestikls.lv.

 

Plombējuma atjaunošana

Plombējuma atjaunošana nepieciešama, ja:

  • plombas noņemtas sakarā ar bojājuma novēršanu klienta elektroietaisēs;
  • plombas noņemtas sakarā ar remontdarbu veikšanu klienta elektroietaisēs;
  • klients patvaļīgi noņēmis plombas un atjaunojis elektroenerģijas piegādi;
  • klienta teritorijā ir bojāts uzskaites/skaitītāja plombējums*.
Pakalpojuma maksa 25.83 EUR
Ievada automātslēdža nomaiņa ar plombēšanu (automātslēdzis nav iekļauts cenā) Ievada automātslēdža nomaiņa nepieciešama, ja:

  • tiek veikta klienta piederības robežās esoša bojāta ievada automātslēdža nomaiņa;
  • tiek veikta AS “Sadales tīkls” piederības robežās esoša bojāta ievada automātslēdža nomaiņa un automātslēdzis ir bojāts klienta vainas dēļ.

Pakalpojuma maksa 51.58 EUR

Papildus tiek izrakstīts rēķins par automātslēdža vērtību.

Ievaddrošinātāja nomaiņa ar plombēšanu (drošinātāja ieliktnis nav iekļauts cenā)
Klientam tiek izrakstīts un izsūtīts rēķins, ja veicot bojājuma novēršanu (klienta apkalpes robežā) tiek nomainīti ievaddrošinātāji.
Pakalpojuma maksa 32.29 EUR
Papildus tiek izrakstīts rēķins par drošinātāja vērtību.

 

 

* Atkarībā no konstatētajiem apstākļiem var tikt sastādīts akts par neuzskaitītas elektroenerģijas lietošanu, kā arī veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju, pieprasīta maksa par elektroenerģijas skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu un pieprasīta maksa par elektroenerģijas skaitītāju.