Darbības ar skaitītājiem

Plašāku informāciju par visiem AS “Sadales tīkls” pakalpojumiem var iegūt, zvanot uz Klientu servisa tālruni 8403. Visu cenrādī norādīto pakalpojumu izmaksas norādītas ar PVN.

 

Pieteikties pakalpojumiem var klientu portālā www.e-st.lv vai sūtot iesniegumu st@sadalestikls.lv.

 

 

Skaitītāja darbības pārbaude bez nomaiņas

Pēc klienta lūguma veicam skaitītāja darbības pārbaudi objektā.

Klientam tiek izrakstīts un izsūtīts rēķins pēc skaitītāja darbības pārbaudes, ja:

  • noticis nepamatots izsaukums atkārtoti 12 mēnešu laikā kopš iepriekšējās skaitītāja pārbaudes un fiksēts, ka skaitītājs darbojas atbilstoši likumdošanas prasībām;
  • tiek konstatēts, ka klienta telpās uzstādītajam elektroenerģijas skaitītājam bojāts plombējums1.
Pakalpojuma maksa 36.14 EUR
Skaitītāja priekšlaicīga nomaiņa (skaitītājs nav iekļauts cenā) Pēc skaitītāja priekšlaicīgas nomaiņas, klientam tiek izrakstīts un izsūtīts rēķins pēc skaitītāja darbības pārbaudes visos gadījumos, ja tiek konstatēts mehānisks bojājumus vai verifikācijas plombu bojājums2.

Pakalpojuma maksa 38.72 EUR

Elektroenerģijas skaitītāja ekspertīze

Klientam tiek izrakstīts un izsūtīts rēķins pēc skaitītāja darbības, ja:

  • ekspertīzi uzņēmums veic pēc savas iniciatīvas un tiek atklāta iejaukšanās skaitītāja darbībā vai ir konstatēta plombu atvēršana / viltošana3;
  • ekspertīze tiek veikta pēc klienta pieprasījuma un tās slēdziens apliecina, ka skaitītājs darbojas pareizi4.
Pakalpojuma maksa 33.64 EUR
Elektroenerģijas skaitītāja ekspertīze ar neatkarīgo ekspertu Klientam tiek izrakstīts un izsūtīts rēķins pēc skaitītāja darbības pārbaudes, ja AS “Sadales tīkls” veic ekspertīzi  pēc savas iniciatīvas (aizdomas par viltotu plombējumu) un ekspertīzes veikšanai papildus tiek pieaicināts neatkarīgs policijas eksperts3.

Pakalpojuma maksa 63.89 EUR

 

 

1 Atkarībā no konstatētajiem apstākļiem var tikt sastādīts akts par neuzskaitītas elektroenerģijas lietošanu, kā arī veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju, pieprasīta maksa par elektroenerģijas skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu un maksa par elektroenerģijas skaitītāju.

2 Atkarībā no konstatētajiem apstākļiem var tikt sastādīts akts par neuzskaitītas elektroenerģijas lietošanu, kā arī veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju, pieprasīta maksa par  elektroenerģijas skaitītāja vērtību un maksu par ekspertīzes veikšanu.

3 Papildus tiks veikts pārrēķins par neuzskaitīto elektroenerģiju, pieprasīta maksa par elektroenerģijas skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu un maksa par elektroenerģijas skaitītāja vērtību.

4 Papildus izraksta rēķinu par skaitītāja priekšlaicīgu nomaiņu.