Citi pieslēgumi

Aktuāli!

Sākot ar šī gada 1. jūliju, elektrības pieslēguma ierīkošana, atjaunošana un slodzes izmaiņas, kā arī mikroģeneratora pieslēgšana ir vēl ātrāka, ērtāka un vienkāršāka! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sadarbībā ar Sadales tīklu ir veikusi būtiskas izmaiņas noteikumos, lai pilnveidotu pakalpojumu saņemšanas kārtību un maksas noteikšanas metodiku. Jūsu ērtībām jaunā noteikumu redakcija pieejama šeit.

 

Īslaicīgs pieslēgums

Šo pakalpojumu izvēlieties, ja īpašumā nepieciešams ierīkot elektrības pieslēgumu uz laiku līdz 31 dienai, piemēram, vēlaties organizēt pasākumu ārpus telpām, koncerta norisei, pārvietojamo atrakciju uzstādīšanai, gadatirgum utml.

Lai saņemtu pakalpojumu jums piemērotā laikā, pieteikumu iesniedziet vismaz 10 darbdienas pirms vēlaties šo pieslēgumu sākt izmantot.

Pirms pakalpojuma pieteikšanas iepazīstieties ar vispārējām tehniskajām prasībām īslaicīga pieslēguma nodrošināšanai.

Maksa par pieslēgšanu: 54.08 EUR, t.sk. PVN.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Pagaidu pieslēgums būvlaukumam

Šo pakalpojumu izvēlieties, ja būvlaukumā nepieciešams elektrības pieslēgums uz būvdarbu laiku līdz 24 mēnešiem. Ņemiet vērā, ka pakalpojuma pieteikumam vajadzēs pievienot derīgu būvatļauju. Pirms pakalpojuma pieteikšanas iepazīstieties ar vispārējām tehniskajām prasībām pagaidu pieslēguma nodrošināšanai.

Maksa par pieslēgšanu 0.4 kV elektrotīklā: 76.73 EUR, t.sk. PVN, 6-20 kV elektrotīklā: 101.69 EUR, t.sk. PVN.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Pieslēgums bez skaitītāja

Šo pakalpojumu iesakām izvēlēties, ja nepieciešams elektrības pieslēgums, piemēram, reklāmas stendu apgaismojumam, auto stāvvietas maksas automātiem, antenu pastiprinātājiem, interneta pakalpojumu nodrošināšanai u.tml.

Tehniskie nosacījumi elektrības pieslēgumam bez skaitītāja:

  • nemainīgs patēriņš;
  • ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielums <10A.

Patērētās elektrības izmaksas būs atkarīgas no pieslēguma sprieguma (ampēriem, bet ne mazāk, kā par vienu ampēru), noteiktā tarifa, atļautās slodzes lieluma, stundu, dienu un iekārtu skaita.

Maksa par pieslēgšanu: 30.30 EUR, t.sk. PVN.

Ņemiet vērā! Ja pieslēguma ierīkošanai, jums ir nepieciešama elektrotīkla izbūve no elektroiekārtas līdz Sadales tīkla elektrotīklam, pieprasiet tehniskās prasības Sadales tīkla tehniskās informācijas portālā, organizējiet būvprojekta izstrādi un uzticiet izbūves darbus sertificētam būvuzņēmējam. Kad pieslēgums bez skaitītāja izbūvēts un gatavs elektrības saņemšanai, piesakiet tā pieslēgšanas pakalpojumu Sadales tīklam. Maksa par projektēšanu un pieslēguma izbūvi nav iekļauta Sadales tīkla pakalpojuma izmaksās.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Skaitītāju apvienošana

Pakalpojumu iesakām izmantot, ja vienā objektā ir vairāki skaitītāji (piemēram, privātmājai katrā stāvā ir savs skaitītājs) vai arī vienā adresē ir vairākas ēkas ar atsevišķiem skaitītājiem (atsevišķs skaitītājs mājai un saimniecības ēkai), kurus vēlaties apvienot. Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar jums sazināsimies, lai precizētu skaitītāju apvienošanas tehniskos risinājumus. Pakalpojuma aptuveno izmaksu aprēķinu saņemsiet pēc pieteikuma iesniegšanas.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.  Pakalpojumu variet pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

 

Rezerves pieslēgums (rezerves elektroapgāde)

Pakalpojumu iesakām izmantot, ja jūsu elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, sprieguma kritumi un pārspriegumi. Rezerves pieslēgums tiek ierīkots papildus esošajam pieslēgumam, tādējādi nodrošinot, piemēram, dzīvībai svarīgas aparatūras nepārtrauktu darbību medicīnas iestādēs, iekārtu darbību ražotnēs, finanšu iestādēs u.tml.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pieteikuma piezīmju laukā norādiet pieslēguma veidu Rezerves elektroapgāde. Pakalpojumu variet pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Energoapgādes objekta pārvietošana

Pakalpojumu iesakām izmantot, ja vēlaties veikt energoapgādes objekta pārvietošanu, kā piemēram, transformatora punkta, elektropārvades līnijas balstu vai elektroenerģijas skaitītāja pārvietošanu.  Visas ar energoapgādes objekta pārvietošanu saistītās izmaksas sedz klients un darbus veic klienta izvēlēts uzņēmējs.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Autonomā elektroapgāde

Šo pakalpojumu aicinām izvēlēties, lai nodrošinātu  nepārtrauktu elektroapgādi situācijās, kad notiek elektroenerģijas piegādes pārtraukumi. Autonomās elektroapgādes nodrošināšanai nepieciešams neliels stacionārs vai pārvietojams ģenerators. Aicinām jūs vērsties pie sertificēta elektrospeciālista, kurš konsultēs, projektēs un uzstādīs nepieciešamās iekārtas. Lai autonomā elektroapgādes iekārta (AEI) neradītu traucējumus jūsu un Sadales tīkls elektrotīklam, svarīgi ievērot noteiktas prasības.

Autonomās elektroapgādes prasības