Pieslēguma ierīkošanas izmaksu atgūšana

Efektīvi izmantojot pieprasīto slodzi, jums ir iespēja piecu gadu periodā atgūt visus pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus.

Izmaksas iespējams atgūt, ja pieslēgums atbilst vienam no šiem kritērijiem:
• pieslēgums vai jaudas palielinājums ir 0,4kV (kilovoltu) elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100A;
vai
• pieslēgums ir vidsprieguma elektrotīklā.

Izmaksu atgūšanas nosacījumi: līdzko patēriņš pārsniegs 15% no maksimāli iespējamā 12 mēnešu perioda patēriņa, jūs saņemsiet 50% atlaidi sadales sistēmas operatora pakalpojumam. Atlaide būs spēkā laika posmā no nākošā norēķinu mēneša līdz 12 mēnešu perioda beigām. Šāda atlaižu sistēma būs pieejama ne ilgāk, kā piecus gadus un atkarībā no elektrotīkla izmantošanas efektivitātes ļaus jums pilnībā vai daļēji atgūt pieslēguma ierīkošanas izmaksas.

Izmantojiet izmaksu atgūšanas kalkulatoru, lai noskaidrotu, cik ilgā laika periodā varēsiet atgūt pieslēguma ierīkošanas izmaksas.

Efektīvas slodzes izmantošanas aprēķina kārtība