Sagatavo objektu elektroenerģijas saņemšanai

Jauna vai citu pieslēgumu gadījumā tiek nodalīts Sadales tīkls elektrotīkls, kas ir mūsu atbildībā esošs un lietotāja elektrotīkls. Lai Sadales tīkls varētu nodrošināt elektroenerģijas piegādi pieslēgumā, jums ir jāizbūvē vai jāsagatavo darbam jūsu (lietotāja) elektrotīkls. To var izbūvēt tikai kvalificēts elektrospeciālists vai elektromontāžas uzņēmums. Informāciju par sertificētiem elektrospeciālistiem Latvijā variet iegūt:            jauna elektroenerģijas pieslēguma izbūve

  • Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta mājas lapā;
  • Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas mājas lapā.

Pirms uzsākat elektrotīkla izbūvi jūsu pusē, aicinām vērsties vietējā pašvaldībā, lai noskaidrotu, ar ko nepieciešams saskaņot rakšanas darbus, piemēram, ar telekomunikāciju uzņēmumu, Sadales tīkls, u.tml. Ja darbi saskaņojami ar Sadales tīkls, jums būs nepieciešama rakšanas atļauja, jo jūsu īpašumā ir kabelis. Detalizēta informācija pieejama šeit.

Piemērs robežai starp lietotāja un Sadales tīkls elektrotīklu

jauna elektroenerģijas pieslēguma izbūve

Objekts ir gatavs elektroenerģijas saņemšanai, kad ievadkabelis ir ievilkts Sadales tīkls sadalnes skapī un to ir nepieciešams apliecināt klientu portālā e-st.lv.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt atbilstošā pieteikuma veidlapu uz e-pastu st@sadalestikls.lv.

Kā sagatavot objektu elektroenerģijas saņemšanai