Jauna pieslēguma ierīkošana

Aktuāli!

Sākot ar šī gada 1. jūliju, elektrības pieslēguma ierīkošana, atjaunošana un slodzes izmaiņas, kā arī mikroģeneratora pieslēgšana ir vēl ātrāka, ērtāka un vienkāršāka! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sadarbībā ar Sadales tīklu ir veikusi būtiskas izmaiņas noteikumos, lai pilnveidotu pakalpojumu saņemšanas kārtību un maksas noteikšanas metodiku. Jūsu ērtībām jaunā noteikumu redakcija pieejama šeit.

Ja pakalpojumu pieteicāt līdz 27. jūnijam, izmaksu gala aprēķinam izmantosim gan iepriekšējo, gan šobrīd spēkā esošo pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku ar mērķi nodrošināt jums zemākās iespējamās izmaksas. Līdz 30. jūnijam noslēgtie pieslēguma līgumi tiks īstenoti bez izmaiņām.

 

Jauns elektrības pieslēgums visbiežāk ir jāierīko tad, ja jums ir nekustamais īpašums, kurā nekad nav bijusi pieejama elektrība, ir nepieciešams veikt elektrotīkla pārbūvi vai veidot jaunu papildu pieslēgumu.

 

Svarīgi priekšdarbi

1. Noskaidrojiet, vai īpašumā jebkad ir bijusi elektrība.

Ja jūsu īpašums jau iepriekš bijis apdzīvots, iespējams, tajā ir saglabājies pieslēgums elektrotīklam un nepieciešams tikai atjaunot pieslēguma līgumu un pašas elektrības piegādi. Šādos gadījumos izvēlieties elektroenerģijas tirgotāju un piesakieties elektrības saņemšanai. Vairāk par pieslēguma atjaunošanu jeb lietotāja maiņu  lasiet šeit.

2. Izvērtējiet nepieciešamo slodzi.

Izmantojiet slodzes aprēķina kalkulatoru mājsaimniecībām un konsultējieties ar sertificētu elektriķi vai elektrotīklu projektētāju. Ņemiet vērā, ka elektrības pieslēguma maksimālā atļautā slodze ietekmēs ne tikai pieslēguma ierīkošana izmaksas, bet arī turpmākos maksājumus par elektrību! Vairāk par pieslēguma jaudas izvērtēšanu lasiet šeit.

Ja plānojat ierīkot elektrības pieslēgumu ar lielu patēriņa jaudu, iesakām izmantot brīvās jaudas karti, lai noskaidrotu Sadales tīkla elektrotīkla apakšstacijās (110 / (6 - 20) kV) pieejamo jaudu elektroenerģijas patēriņam.

3. Aprēķiniet prognozējamās ikmēneša izmaksas.

Izmantojiet tarifu aprēķina kalkulatoru, lai noteiktu patēriņa paradumiem piemērotāko sadales sistēmas operatora tarifu un kopējās prognozējamās ikmēneša izmaksas par elektrību. Vairāk par tarifiem lasiet šeit.

 

Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas process

1.
Piedāvājums
Klienta darbi
2.
Tehniskās prasības, projektēšana, būvuzņēmēju atlase
Sadales tīkla darbi
 • Ja pieslēguma ierīkošanai elektrotīkla pārbūve nebūs vajadzīga, trīs dienu laikā piedāvāsim izmaksu gala aprēķinu un līgumu (skat. 3.soli "Līgums un maksājumi").
 • Pārējos gadījumos trīs dienu laikā bez maksas sagatavosim tehniskās prasības ar norādi, ka pieslēguma ierīkošanai ir nepieciešami būvdarbi un būvprojekts, kā arī izmaksu aprēķinu. Ja rodas papildu jautājumi par tehniskajām prasībām, piesakiet konsultāciju klientu portālā e-st.lv.
 • Atsevišķos gadījumos piedāvāsim pilna servisa pakalpojumu.

 

Klienta darbi
 • Apstipriniet piedāvājumu un arī visas turpmākās darbības veiciet klientu portālā e-st.lv. Ja vēlaties atteikties no pieslēguma ierīkošanas, norādiet to klientu portālā.
 • Ne vēlāk kā 60 dienu laikā izvēlieties elektrotīklu projektētāju un norādiet to klientu portālā e-st.lv. Ņemiet vērā, ka maksa par būvprojekta izstrādi nav iekļauta Sadales tīkla izmaksu aprēķinā!

Sadales tīkla padomi: Kā izvēlēties elektrotīkla projektētāju; Elektrības pieslēguma būvprojekts 

 

Sadales tīkla darbi
 • Būvniecības informācijas sistēmā izveidosim būvniecības ieceri un pilnvaru jūsu norādītajam projektētājam, pie kura turpmāk varēsiet vērsties, lai sekotu līdzi projekta saskaņošanas virzībai.

 

Klienta darbi
 • Jūsu izvēlētais projektētājs sagatavos būvprojektu un pievienos to būvniecības lietai Būvniecības informācijas sistēmā. Kad būvvalde būs projektu apstiprinājusi, iesniedziet to Sadales tīklam (oriģinālu un vienu tā kopiju papīra formā, kā arī ierakstu CD vai USB zibatmiņā).

 

Sadales tīkla darbi
 • Vidēji 30 dienu laikā atlasīsim būvuzņēmēju ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Ja vēlaties ieteikt konkursam jūsu izvēlētu uzņēmēju, kuram ir tiesības strādāt ar Sadales tīkla elektroietaisēm, rakstiet uz e-pastu st@sadalestikls.lv.
  2020. gada sadales sistēmas būvdarbu vidējās faktiskās izmaksas pieslēguma maksas aprēķinam pieejamas šeit
3.
Līgums un maksājumi
Sadales tīkla darbi
 • Sagatavosim un klientu portālā e-st.lv pieslēguma ierīkošanas pieteikumam pievienosim pieslēguma līgumu un rēķinu. Ja elektrotīkla pārbūve nebūs vajadzīga, jāmaksā būs tikai pieslēgšanas izdevumi 0,4 kV elektrotīklā: 76,73 EUR, t.sk. PVN; 6-20 kV elektrotīklā: 101,69 EUR, t.sk. PVN.

 

Klienta darbi
4.
Ierīkošana
Klienta darbi
 • Izvēlieties sertificētu elektriķi un uzticiet viņam sagatavot jūsu īpašuma iekšējos elektrotīklus ar kabeli līdz sadalnei. Vairāk par īpašuma sagatavošanu elektrības saņemšanai lasiet šeit.

 

Sadales tīkla darbi
 • Ja elektrotīkla izbūve ir nepieciešama, Sadales tīkla izvēlētais būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā veiks plānotos būvdarbus, izbūvējot Sadales tīkla piederībā esošo jaunā pieslēguma daļu – no kopējā elektrotīkla līdz uzskaites sadalnei.

 

Klienta darbi
 • Kad jūsu izvēlētais elektriķis būs sadalnē pievienojis kabeli un īpašums būs gatavs elektrības saņemšanai, aplieciniet to, veicot atzīmi klientu portālā e-st.lv. Ievērojiet klientu portālā norādīto termiņu!
5.
Skaitītāja uzstādīšana
Sadales tīkla darbi
 • Ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā sazināsimies ar jums, lai vienotos par jums ērtāko laiku skaitītāja uzstādīšanai. Pieslēgsim skaitītāju un sāksim elektrības piegādi.

 

Klienta darbi