Mikroģeneratora pieslēgšana

Aktuāli! 

Sākot ar šī gada 1. jūliju, elektrības pieslēguma ierīkošana, atjaunošana un slodzes izmaiņas, kā arī mikroģeneratora pieslēgšana ir vēl ātrāka, ērtāka un vienkāršāka! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sadarbībā ar Sadales tīklu ir veikusi būtiskas izmaiņas noteikumos, lai pilnveidotu pakalpojumu saņemšanas kārtību un maksas noteikšanas metodiku. Jūsu ērtībām jaunā noteikumu redakcija pieejama šeit.

Līdz 30. jūnijam iesniegtos mikroģeneratora pieslēgšanas un ražošanas jaudas izmaiņu pieteikumus īstenosim atbilstoši iesniegšanas brīdī spēkā esošajai kārtībai.

 

Lai ražotu 100% zaļu enerģiju savam mājoklim vai uzņēmumam, jums ir iespēja savu elektrības pieslēgumu papildināt ar mikroģeneratoru, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot saules paneļus vai vēja  ģeneratoru. Pirms iekārtas pieslēgšanas noteikti jāsaņem Sadales tīkla atļauja, kas norāda uz to, ka mikroģeneratora darbība neradīs traucējumus kopējā elektrotīklā.

Mikroģeneratora tehniskie parametri

Par mikroģeneratoru tiek uzskatīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, piemēram, saules, vēja sistēmas un ar tām saistītās iekārtas (invertors), kas paredzēta maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar 1 vai 3 fāžu spriegumu un darba strāvu līdz 16A (ampēriem). 1 fāzes elektrotīklā tas atbilst 3.7 kW, bet 3 fāžu elektrotīklā – 11.1 kW jaudai. Mikroģeneratora paralēlais darba režīms nodrošina divvirzienu elektroenerģijas apmaiņu starp jūsu elektroietaisi un kopējo tīklu (elektrība var plūst gan virzienā no elektrotīkla uz lietotāja elektroietaisi, gan otrādi).

Kad saules paneļi vai vēja ģenerators ir sācis ražot zaļo enerģiju, elektrība, kuru ražotājs pats uzreiz nepatērē, tiek nodota kopējā elektrotīklā. Uzņēmumiem ir laikus jāvienojas ar elektrības tirgotāju par visas tīklā nodotās enerģijas pārdošanu. Mājsaimniecības, savukārt, uzsākot elektrības ražošanu, automātiski kļūst par neto norēķinu sistēmas dalībniekiem, taču drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar savu elektrības tirgotāju par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Neto norēķinu sistēma

Mājsaimniecības neto norēķinu sistēmas ietvaros elektrotīklā nodoto enerģiju var izmantot brīžos, kad elektrība netiek ražota vai ar pašu ražoto elektrības daudzumu nepietiek, piemēram, nakts stundās, ziemas periodā.

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai veido trīs pozīcijas:

 • sadales un pārvades sistēmas operatoru pakalpojumi;
 • obligātā iepirkuma komponentes (OIK): fiksētā daļa (atbilstoši pieslēguma jaudai) un mainīgā daļa (atjaunojamie, koģenerācija);
 • maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt divas no pozīcijām: maksu par elektroenerģiju un OIK mainīgo daļu.

Neto patēriņš tiek aprēķināts: patērētā elektroenerģija (kWh) - tīklā nodotā elektroenerģija (kwh)

 

Svarīgi zināt!

Ja viena mēneša norēķinu periodā tīklā nodoto kWh ir vairāk nekā saņemto, uzkrātais elektrības apjoms tiek novirzīts patēriņam nākamajā mēnesī. Savukārt, ja vairāk ir saņemto kWh, starpība starp patērēto un tīklā nodoto elektrību, ir kWh, kas tiek iekļautas norēķinu perioda elektrības rēķinā.

Neto norēķinu sistēma ir spēkā, sākot ar dienu, kad izsniegta mikroģeneratora pieslēgšanas atļauja. Neto norēķinu sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis. Nodoto elektrību jāizmanto viena gada ietvaros, kas ilgst no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. Sākoties jaunam norēķinu gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti. Neto norēķinu sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros – tīklā nodoto enerģiju var izmantot tikai tajā pašā īpašumā, kur tā saražota. Gadījumā, ja tiek mainīts līgums, uzkrājums tiek dzēsts.

Klientu ērtībām elektroenerģijas neto pārskats pieejams klientu portālā e-st.lv

Svarīgi priekšdarbi

1. Nosakiet piemērotāko jaudu.

Izvērtējiet klientu portālā e-st.lv pieejamos elektrības patēriņa datus un savus paradumus. Izvēlieties mikroģeneratoru ar piemērotu jaudu. Atcerieties, ka iekārtas ar pārlieku lielu ražošanas jaudu, nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot. Aprēķiniet, cik ilgā laikā atgūsiet ieguldīto. Ieguldījumi atmaksāsies ātrāk, ja saražoto enerģiju paši uzreiz patērēsiet.

Konsultējieties ar sertificētu būvspeciālistu un pārliecinieties par elektrības pieslēguma tehnisko parametru atbilstību uzstādāmo saules paneļu vai vēja ģeneratora ražošanas jaudai.

2. Izvēlieties sertificētu ražošanas iekārtu.

Meklējot piemērotākos saules paneļus vai vēja ģeneratoru, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts un iekļauts Sadales tīkla atzīto invertoru sarakstā.

3. Noskaidrojiet būvvaldes prasības.

Laikus izpētiet vietējās būvvaldes nosacījumus mikroģeneratoru uzstādīšanai tās teritorijā.

Ja rodas papildu jautājumi, piesakiet individuālu eksperta e-konsultāciju.

 

Mikroģeneratora pieslēgšanas process

 

1.
Pieteikums
Klienta darbi
 • Piesakiet mikroģeneratora pieslēgšanu klientu portālā e-st.lv.

 

Sadales tīkla darbi
 • Ja būsiet izvēlējušies invertoru, kas ir iekļauts Sadales tīkla atzīto invertoru sarakstā, ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā sniegsim atbildi par iespēju pieslēgt jauno ražošanas iekārtu esošajam elektrotīklam vai nepieciešamību veikt elektrotīkla pārbūvi.
 • Lai izvērtētu citu invertoru iekļaušanu Sadales tīkla atzīto iekārtu sarakstā, vajadzēs vēl līdz piecām papildu darbdienām.
2.
Tehniskās prasības un pārbūves darbi
Klienta darbi

 

Sadales tīkla darbi
 • Atsevišķos gadījumos mikroģeneratora pieslēgšanai būs nepieciešama elektrotīkla pārbūve un būvprojekta izstrāde. Tad trīs dienu laikā bez maksas sagatavosim tehniskās prasības un aptuvenu elektrotīkla pārbūves izmaksu aprēķinu. Vairāk informācijas par jauna pieslēguma izbūvi, esoša pieslēguma pārbūvi vai slodzes izmaiņām šeit.
3.
Maksājumi
Klienta darbi
 • Apmaksājiet klientu portālā e-st.lv mikroģeneratora pieslēgšanas pieteikumam pievienoto rēķinu. Maksa par pieslēgšanu: 74.69 EUR, t.sk. PVN.
 • Elektrotīkla pārbūves gadījumos vispirms saņemsiet pieslēguma līgumu un rēķinu par pārbūves darbiem, bet mikroģeneratora pieslēgšanas rēķinu tikai pēc pārbūves darbu pabeigšanas.
4.
Ierīkošana
Klienta darbi
 • Izvēlieties sertificētu būvspeciālistu, uzticiet viņam mikroģeneratora uzstādīšanas tehniskos darbus un lūdziet sagatavot invertora iestatījumu protokolu. Kad mikroģenerators būs gatavs paralēlam darbam ar Sadales tīkla elektrotīklu, aplieciniet to klientu portālā e-st.lv. Pielikumā pievienojiet būvspeciālista sertifikāta kopiju un aizpildītu invertora iestatījumu protokolu. Ievērojiet vispārējās tehniskajās prasībās noteikto termiņu!
5.
Pieslēgšanas atļauja
Sadales tīkla darbi
 • Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pārbaudīsim iesniegtos dokumentus un sagatavosim atļauju ieslēgt mikroģeneratoru paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu.

 

Klienta darbi
 • Pēc atļaujas saņemšanas ieslēdziet mikroģeneratoru, ražojiet elektrību un izmantojiet neto norēķinu sistēmas priekšrocības.