Pieslēguma atjaunošana

Aktuāli!

Sākot ar šī gada 1. jūliju, elektrības pieslēguma ierīkošana, atjaunošana un slodzes izmaiņas, kā arī mikroģeneratora pieslēgšana ir vēl ātrāka, ērtāka un vienkāršāka! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sadarbībā ar Sadales tīklu ir veikusi būtiskas izmaiņas noteikumos, lai pilnveidotu pakalpojumu saņemšanas kārtību un maksas noteikšanas metodiku. Jūsu ērtībām jaunā noteikumu redakcija pieejama šeit.

Līdz 30. jūnijam iesniegtos lietotāja maiņas pieteikumus īstenosim atbilstoši iesniegšanas brīdī spēkā esošajai kārtībai.

 

Elektrības pieslēgumu atjaunosim, ja īpašumā iepriekš ir bijusi pieejama elektrība, bet tās piegāde pārtraukta, jo pārtraukts līgums ar elektroenerģijas tirgotāju un elektrība netiek piegādāta arī pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

Ja īpašumā notiek lietotāju maiņa, iepriekšējais īpašnieks vēl nav pārtraucis līgumu ar elektrības tirgotāju un elektrība joprojām ir pieslēgta, jums atliek tikai vienoties ar tirgotāju par jaunu līgumu. Elektrības tirgotājs pats informēs Sadales tīklu par lietotāja maiņu adresē.

Ņemiet vērā! Ja pieslēguma atjaunošanas pieteikumu iesniegsiet 30 dienu laikā pēc iepriekšējā lietotāja līguma laušanas, elektrības pieslēgumu atjaunosim bez maksas.

 

Pieslēguma atjaunošanas nosacījumi

Saglabājies tehniskajām prasībām
atbilstošs elektrotīkls
Pieslēguma vietā ir pieejama
nepieciešamā jauda
Nemainās pieslēguma tehniskie
parametri

 

Izmaksu aprēkina principi

Maksa par pieslēguma atjaunošanu sastāv no divām pozīcijām:

  1. pieslēgšanas izmaksas – maksa par pieslēguma atjaunošanu, ja skaitītājs ir atslēgts 0,4 kV elektrotīklā: 28.08 EUR, t.sk. PVN, 6-20 kV elektrotīklā: 89.13 EUR, t.sk. PVN;
  2. jaudas uzturēšanas izmaksas – sistēmas operatora izmaksas par elektrotīkla un pieslēguma jaudas uzturēšanu laikā, kad līgums ar elektroenerģijas tirgotāju bijis pārtraukts.

Jaudas uzturēšanas izmaksu aprēķins balstās uz vienu no šīm sistēmas operatora pakalpojumu tarifos noteiktajām un pieslēgumam atbilstošajām komponentēm:

  • pieslēguma nodrošināšanu EUR/gadā,
  • IAA strāvas lielumu EUR/A/gadā,
  • atļauto slodzi EUR/kW/gadā.

Jaudas uzturēšanas izmaksas aprēķina, atbilstoši pieslēguma tehniskajiem parametriem, vienai no augstāk norādītajām tarifa komponentēm un dienu skaitam, sākot ar dienu, kad pārtraukts līgums ar elektrības tirgotāju, bet ne vairāk kā par 24 mēnešiem.

Vairāk par sistēmas operatora pakalpojumu tarifiem šeit.

Svarīgi priekšdarbi

Pārliecinieties par iekšējo elektrotīklu atbilstību

Ja elektrības padeve īpašumā bijusi pārtraukta ilgstoši vai arī ilgāku laiku neesat veicis iekšējo elektrotīklu pārbaudi, pirms pakalpojuma pieteikšanas izvēlieties sertificētu elektriķi un uzticiet viņam jūsu īpašuma iekšējo elektrotīklu atbilstības pārbaudi.

Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja iekšējie elektrotīkli nebūs atbilstoši sprieguma saņemšanai, pieslēgumu atjaunot nevarēsim.

 

Elektrības pieslēguma atjaunošanas process

1.
Pieteikums
Klienta darbi
  • Kad esat pārliecinājies par jūsu iekšējo elektrotīklu gatavību sprieguma saņemšanai, izvēlieties elektroenerģijas tirgotāju, piesakieties elektrības saņemšanai, un tirgotājs iesniegs pieslēguma atjaunošanas pieteikumu Sadales tīklam. Pakalpojuma pieteikumu varat iesniegt arī klientu portālā e-st.lv.

 

Sadales tīkla darbi
  • Ja pieslēgums atbildīs atjaunošanas nosacījumiem, trīs darbdienu laikā nosūtīsim jums rēķinu.
  • Ja bez elektrotīkla pārbūves pieslēgumu atjaunot nevarēsim, bez maksas sagatavosim tehniskās prasības ar norādi, ka nepieciešami būvdarbi un būvprojekts, kā arī aptuvenu izmaksu aprēķinu. Vairāk par jauna pieslēguma izbūvi un esoša pieslēguma pārbūvi šeit.
2.
Maksājumi
Klienta darbi
  • Ja esat pārliecinājies par jūsu iekšējo elektrotīklu gatavību sprieguma saņemšanai, apmaksājiet pieslēguma atjaunošanas rēķinu.
3.
Pieslēgšana
Sadales tīkla darbi
  • Divu darbdienu laikā pēc maksājuma saņemšanas atjaunosim pieslēgumu un nosūtīsim jums rakstiski informāciju par pieslēguma tehniskajiem parametriem.

 

Klienta darbi