Slodzes izmaiņas

Aktuāli!

Sākot ar šī gada 1. jūliju, elektrības pieslēguma ierīkošana, atjaunošana un slodzes izmaiņas, kā arī mikroģeneratora pieslēgšana ir vēl ātrāka, ērtāka un vienkāršāka! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sadarbībā ar Sadales tīklu ir veikusi būtiskas izmaiņas noteikumos, lai pilnveidotu pakalpojumu saņemšanas kārtību un maksas noteikšanas metodiku. Jūsu ērtībām jaunā noteikumu redakcija pieejama šeit.

Ja pakalpojumu pieteicāt līdz 27. jūnijam, izmaksu gala aprēķinam izmantosim gan šobrīd spēkā esošo, gan jauno pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku ar mērķi nodrošināt jums zemākās iespējamās izmaksas. Līdz 30. jūnijam noslēgtie pieslēguma līgumi tiks īstenoti bez izmaiņām.

 

Izmantojiet slodzes aprēķina kalkulatoru mājsaimniecībām un konsultējieties ar sertificētu elektriķi vai elektrotīklu projektētāju. Ņemiet vērā, ka elektrības pieslēguma maksimālā atļautā slodze ietekmēs turpmākos maksājumus par elektrību! Vairāk par pieslēguma jaudas izvērtēšanu lasiet šeit.

 

Slodzes palielināšana

Elektrības pieslēguma slodzi visbiežāk nepieciešams palielināt, ja īpašumā esošo vai plānoto elektroierīču darbināšanai ar pieslēguma maksimālo atļauto slodzi nepietiek. Slodzes palielināšana ir maksas pakalpojums. Vairāk informācijas par jauna pieslēguma izbūvi, esoša pieslēguma pārbūvi vai slodzes izmaiņām šeit.

Ja elektrotīkla pārbūve nebūs vajadzīga, jāmaksā būs tikai maksa par pieslēgšanu 0,4 kV elektrotīklā: 76,73 EUR, t.sk. PVN; 6-20 kV elektrotīklā: 101,69 EUR, t.sk. PVN.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieprasītu tehniskā risinājuma piedāvājumu un aptuvenu izmaksu aprēķinu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Slodzes samazināšana

Lai sekmētu efektīvu slodzes izmantošanu un samazinātu kopējās izmaksas par patērēto elektrību, aicinām periodiski izvērtēt īpašumā nepieciešamo slodzi. Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Slodzes atjaunošana

Iepriekš samazināto slodzi var pilnībā vai daļēji atjaunot, ja izpildīsies abi zemāk minētie nosacījumi.

Ir saglabājies tehniskajām prasībām atbilstošs elektrotīkls.

Pieslēguma vietā ir pieejama nepieciešamā jauda.

Ja kāds no šiem nosacījumiem neizpildās, slodzes palielināšanai būs nepieciešama elektrotīkla pārbūve un būvprojekta izstrāde. Vairāk informācijas par jauna pieslēguma izbūvi, esoša pieslēguma pārbūvi un slodzes izmaiņām šeit.

Slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums.

Izmaksu aprēkina principi

Maksa par slodzes atjaunošanu sastāv no divām pozīcijām:

  1. pieslēgšanas izmaksas – maksa par slodzes atjaunošanu 0,4 kV elektrotīklā: 76.73 EUR, t.sk. PVN, 6-20 kV elektrotīklā: 101.69 EUR, t.sk. PVN;
  2. jaudas uzturēšanas izmaksas – sistēmas operatora izmaksas par elektrotīkla un papildu jaudas uzturēšanu atbilstoši pieprasītās slodzes apjomam.

Jaudas uzturēšanas izmaksu aprēķins balstās uz vienu no šīm sistēmas operatora pakalpojumu tarifos noteiktajām un pieslēgumam atbilstošajām komponentēm:

  • pieslēguma nodrošināšanu EUR/gadā,
  • IAA strāvas lielumu EUR/A/gadā,
  • atļauto slodzi EUR/kW/gadā.

Vairāk par sistēmas operatora pakalpojumu tarifiem šeit.

Papildu jaudas uzturēšanas izmaksas aprēķina, atbilstoši pieprasītās slodzes apjomam, vienai no augstāk norādītajām tarifa komponentēm un dienu skaitam, sākot ar dienu, kad slodze samazināta, bet ne vairāk kā par 24 mēnešiem.

Lai pieteiktu slodzes atjaunošanu, spiediet uz pogas zemāk. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Vairāk par iespējām samazināt slodzi uz laiku un atjaunot bez maksas pieslēgumiem 0,4 kV elektrotīklā ar ievadaizsardzības aparāta lielumu virs 100A vai 6–20 kV lasiet šeit.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums