Atliktais maksājums

Elektroietaišu ierīkošanas tehniskie noteikumi un iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kuri paredz, ka Sistēmas operators (turpmāk – AS “Sadales tīkls”) un sistēmas lietotājs (turpmāk – Lietotājs) var vienoties par pieslēguma maksas samaksu ar atlikto maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

 

1. Pieslēguma spriegums ir 6–20kV vai 0,4kV un summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100 ampēriem;

2. Atliktā maksājuma termiņš nepārsniedz 5 gadus no brīža, kad noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums;

3. Lietotājs ir nodrošinājis sistēmas operatora pieprasītās finanšu garantijas pieslēguma maksas samaksai;

4. Atliktā maksājuma finansēšanas un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un stājas spēkā no pieslēguma līguma noslēgšanas dienas.

 

 

Atliktā maksājumā noteikumus piemēro pieslēgumiem, par kuru ierīkošanu pieslēguma līgumi noslēgti pēc 2016.gada 17.marta.

Vienošanās par atlikto maksājumu
Finanšu garantija
Saistību izpilde un līguma darbības pārtraukšana
Pieslēguma maksas samaksa, ja mainās objekta īpašnieks