Citi pieslēgumi

Pieslēgums uz laiku

Šo pakalpojumu izvēlieties, ja objektā nepieciešams ierīkot pieslēgumu uz laiku līdz 14 dienām (īslaicīgs pieslēgums, piemēram, koncerta norisei u.tml.), 3 mēnešiem (piemēram, vasaras kafejnīcai) vai 24 mēnešiem (piemēram, būvlaukumam). Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

Pakalpojuma Pieslēgums uz laiku līdz 14 dienām maksa ir 54.07 EUR, t.sk. PVN.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Pieslēgumiem uz laiku līdz 3 mēnešiem vai 24 mēnešiem, lielākoties 5 darba dienu laikā (sarežģītākos gadījumos 20 dienu laikā) sagatavosim Jums Tehniskos noteikumus, kuros būs norādīti veicamie darbi un nepieciešamā dokumentācija. Pakalpojumu variet pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Pieteikumu pieslēgumam uz laiku līdz 14 dienām nepieciešams iesniegt vismaz 10 darba dienas pirms vēlamā pieslēguma ierīkošanas laika.

Lasīt vairāk

Ja plānojat organizēt pasākumu ārpus telpām, piemēram, uzstādīt pārvietojamās atrakcijas, izmantojiet pieslēgumu uz laiku līdz 14 dienām.

Ja nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums ilgāks par 14 dienām, piemēram, vasaras kafejnīcai, izmantojiet pagaidu pieslēgumu uz laiku līdz 3 mēnešiem (bez būvatļaujas). Pakalpojuma aptuveno izmaksu aprēķinu saņemsiet pēc pieteikuma iesniegšanas.

Ja plānojat veikt būvdarbus un elektroenerģijas pieslēgums ir nepieciešams pirms jauna pieslēguma ierīkošanas, iesakām izmantot pagaidu pieslēgumu būvlaukumam, kuru iespējams ierīkot uz laiku līdz 24 mēnešiem (nepieciešama būvatļauja). Pakalpojuma aptuveno izmaksu aprēķinu saņemsiet pēc pieteikuma iesniegšanas.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt pieteikuma veidlapu pieslēgumam uz laiku līdz 14 dienām vai pieslēgumam uz laiku līdz 24 mēnešiem uz e-pastu st@sadalestikls.lv.

Pieslēgums bez skaitītāja

Šo pakalpojumu iesakām izvēlēties, ja nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums reklāmas apgaismojumam, antenu pastiprinātājiem, interneta pakalpojumu nodrošināšanai u.tml. Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Pakalpojumu variet izmantot, ja  nepieciešams ierīkot pieslēgumu, kura ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielums nepārsniedz 10A un kura patērētais elektroenerģijas daudzums ir nemainīgs. Lai ierīkotu pieslēgumu bez skaitītāja, jums jānodrošina elektrotīkla izbūve līdz pieslēguma vietai par saviem līdzekļiem. Papildus tiek izrakstīts rēķins par plombējuma atjaunošanu 25.83 EUR, t.sk. PVN. Pakalpojumu variet pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt atbilstošā pieteikuma veidlapu uz e-pastu st@sadalestikls.lv

Skaitītāju apvienošana

Pakalpojumu iesakām izmantot, ja vienā objektā ir vairāki skaitītāji (piemēram, privātmājai katrā stāvā ir savs skaitītājs) vai arī vienā adresē ir vairākas ēkas ar atsevišķiem skaitītājiem (atsevišķs skaitītājs mājai un saimniecības ēkai), kurus vēlaties apvienot. Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar jums sazināsimies, lai precizētu skaitītāju apvienošanas tehniskos risinājumus. Pakalpojuma aptuveno izmaksu aprēķinu saņemsiet pēc pieteikuma iesniegšanas. Pakalpojumu variet pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt atbilstošā pieteikuma veidlapu uz e-pastu st@sadalestikls.lv

 

Rezerves pieslēgums (rezerves elektroapgāde)

Pakalpojumu iesakām izmantot, ja jūsu elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, sprieguma kritumi un pārspriegumi. Rezerves pieslēgums tiek ierīkots papildus esošajam pieslēgumam, tādējādi nodrošinot, piemēram, dzīvībai svarīgas aparatūras nepārtrauktu darbību medicīnas iestādēs, iekārtu darbību ražotnēs, finanšu iestādēs u.tml. Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Pieteikuma piezīmju laukā norādiet pieslēguma veidu Rezerves elektroapgāde. Pakalpojumu variet pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt atbilstošā pieteikuma veidlapu uz e-pastu st@sadalestikls.lv

 

Energoapgādes objekta pārvietošana

Pakalpojumu iesakām izmantot, ja vēlaties veikt energoapgādes objekta pārvietošanu, kā piemēram, transformatora punkta, elektropārvades līnijas balstu vai elektroenerģijas skaitītāja pārvietošanu.  Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Visas ar energoapgādes objekta pārvietošanu saistītās izmaksas sedz klients un darbus veic klienta izvēlēts uzņēmējs. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt atbilstošā pieteikuma veidlapu uz e-pastu st@sadalestikls.lv.

Autonomā elektroapgāde

Šo pakalpojumu aicinām izvēlēties, lai nodrošinātu  nepārtrauktu elektroapgādi situācijās, kad notiek elektroenerģijas piegādes pārtraukumi. Autonomās elektroapgādes nodrošināšanai nepieciešams neliels stacionārs vai pārvietojams ģenerators. Aicinām jūs vērsties pie sertificēta elektrospeciālista, kurš konsultēs, projektēs un uzstādīs nepieciešamās iekārtas. Lai autonomā elektroapgādes iekārta (AEI) neradītu traucējumus jūsu un Sadales tīkls elektrotīklam, svarīgi ievērot noteiktas prasības.

Autonomās elektroapgādes prasības