Pieslēguma ierīkošanas izmaksu atgūšana

Efektīva slodzes izmantošana ir iespēja atgūt pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus, ja pieslēgums vai jaudas palielinājums ir 0,4kV (kilovolti) elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100A vai vidsprieguma elektrotīklā. Līdzko jūsu patēriņš no maksimāli iespējamā gada patēriņa pārsniegs 15%, jūs iegūsiet 50% atlaidi sadales sistēmas operatora (turpmāk tekstā – ST) pakalpojumam.

Efektīvas slodzes izmantošanas aprēķina kārtība