Pieslēguma ierīkošanas izmaksu atgūšana

Efektīvā slodze – izmanto iespēju atgūt pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus, ja pieslēgums vai jaudas palielinājums ir 0,4kV (kilovolti) elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100A vai vidsprieguma elektrotīklā. Līdzko jūsu patēriņš no maksimāli iespējamā gada patēriņa pārsniegs 15%, jūs iegūsiet 50% atlaidi sadales sistēmas operatora (turpmāk tekstā – ST) pakalpojumam.

efektīvā slodze sadales tīkls

Efektīvas slodzes izmantošanas aprēķina kārtība