Lietotāja maiņa adresē

Elektroenerģijas lietotāja maiņa ir nepieciešama, ja jūs esat mainījis dzīvesvietu vai mainījusies uzņēmuma faktiskā atrašanās adrese, un šajā vietā jau ir elektroenerģijas pieslēgums, aicinām izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju un sazināties ar to, lai pieteiktos elektroenerģijas saņemšanai.

 Tirgotāji mājsaimniecībām  Tirgotāji uzņēmumiem

Uzņēmumiem papildus nepieciešams noslēgt arī līgumu ar Sadales tīkls, par sadales sistēmas operatora (SSO) pakalpojumu saņemšanu. Detalizēta informācija par to pieejama sadaļā Elektroenerģijas tirgus uzņēmumiem.

 

Mainot adresi ņemiet vērā:

  • ja adresē joprojām ir pieslēgta elektroenerģija, jums nepieciešams tikai izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju.
  • ja adresē nav pieslēgta elektroenerģija un nav līguma par elektroenerģijas tirdzniecību*, aicinām izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju. Sazinieties ar to par elektroenerģijas tirdzniecības līguma slēgšanu.

 

Elektroenerģijas piegādes atjaunošana notiks:

  • ja iepriekšējais līgums pārtraukts līdz 6 mēnešiem un ir saglabājies pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls, pieslēguma atjaunošana notiks saskaņā ar pakalpojumu cenrāža pozīciju Elektroapgādes atjaunošana pēc klienta pieprasījuma. Pakalpojumu cenrādis pieejams šeit.
  • ja līgums pārtraukts vairāk kā pirms 6 mēnešiem, pieslēguma atjaunošana notiks pieslēguma procesa ietvaros. Informāciju meklējiet šeit.

 

* Gadījumos, kad jums nav pieejama informācija, cik ilgi elektroenerģijas padeve ir bijusi pārtraukta, izvēlieties tirgotāju un tuvākajā periodā saņemsiet informāciju no Sadales tīkls.