Īslaicīgs pieslēgums

Pieslēgumu uz laiku līdz 14 dienām variet pieprasīt ar jebkuru atļauto slodzi.

 

Aicinām Jūs autorizēties klientu portālā www.e-st.lv un aizpildīt pieteikumu. Izvēlieties sadaļu “Pieteikt pakalpojumu” -> apakšsadaļu “Pieslēgumi” -> “Pieslēgums uz laiku” un aizpildiet pieteikuma formu.

 

Pēc pieteikuma saņemšanas, 10 darba dienu laikā, AS “Sadales tīkls” pārstāvis telefoniski sazināsies, lai informētu par īslaicīgā pieslēguma ierīkošanas iespējām. Sarunas laikā klientam ir iespēja atteikties no īslaicīgā pieslēguma ierīkošanas. Īslaicīgais elektroenerģijas pieslēgums tiks atslēgts pieteikumā norādītajā datumā.

 

Klients pats ir atbildīgs par visiem pieslēguma ierīkošanai nepieciešamajiem saskaņojumiem ar ēkas un zemes īpašniekiem, tai skaitā ar valsts un pašvaldību iestādēm, ja nepieciešams, kā arī nodrošina nepieciešamā šķērsgriezuma kabeli un tā aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem (nosegvāki, nostiprināšana augstumā u.c.).