Jauna pieslēguma ierīkošana

Jauna pieslēguma ierīkošana ir nepieciešama, ja jums ir nekustamais īpašums, kurā nav pieejama elektroenerģija.

Ja jūs esat mainījis dzīvesvietu vai mainījusies atrašanās adrese (juridiskā vai faktiskā adrese u.c.), un jaunajā adresē jau ir elektroenerģijas pieslēgums, aicinām izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju un sazināties ar to, lai pieteiktos elektroenerģijas saņemšanai. Papildu informācija pieejama šeit.

Aicinām jūs noskatīties video, kas palīdzēs jums izprast jauna pieslēguma ierīkošanas un slodzes palielināšanas procesu.

 
 

Lai pieteiktu pakalpojumu vai bez maksas noskaidrotu, cik aptuveni izmaksā jauna pieslēguma ierīkošana, spiediet uz pogas zemāk un autorizējieties klientu portālā. Pakalpojumu variet pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Ar pieslēguma līguma vispārīgiem noteikumiem varat iepazīties šeit.

Ja pieslēguma ierīkošanai jums ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu, informāciju par projektētājiem meklējiet šeit! Jums pašam nav jāveido būvniecības iecere būvniecības informācijas sistēmā (BIS), to izdarīsim mēs.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt atbilstošā pieteikuma veidlapu uz e-pastu st@sadalestikls.lv.
Nepieciešamo saskaņojumu un iesniedzamo dokumentu veidlapa pieejama šeit.
Lai atteiktos no pieslēguma ierīkošanas, aizpildiet veidlapu, kas pieejama šeit.

 

Jauna pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielinājums – izmaksu veidošanās principi

Jauna pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielināšana ir maksas pakalpojums, izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši pieprasītajai jaudai un veicamo darbu apjomam (piemēram, cik garš vads vai kabelis nepieciešams, vai ir nepieciešami rakšanas darbi, sadalnes uzstādīšana u.c.).

Jauna pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas sastāv no divām daļām:

  • faktiskajām izmaksām (sadalnes uzstādīšana, maiņa vai pārvietošana un kabeļa, vada pievilkšana līdz sadalnei u.c.);
  • attiecināmajām izmaksām (izmaksas par jau iepriekš veiktajiem ieguldījumiem elektrotīklā).

 

2020. gada sadales sistēmas būvdarbu vidējās faktiskās izmaksas pieslēguma maksas aprēķinam

Aprēķinātās sadales sistēmas attiecināmās izmaksas pieslēguma maksas aprēķinam par iepriekšējo kalendāro gadu

Sadales sistēmas attiecināmās izmaksas 110/6 – 20kV barošanas apakšstacijās

 

Pieslēguma ierīkošana ar atlikto maksājumu

Iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas paredz, ka Sadales tīkls un potenciālais lietotājs var vienoties par pieslēguma maksas samaksu ar atlikto maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

  • pieslēgums ir 6–20 kV vai 0,4 kV elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100 A (ampēriem);
  • atliktā maksājuma termiņš nepārsniedz 5 gadus no brīža, kad noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums;
  • lietotājs ir nodrošinājis sadales sistēmas operatora (Sadales tīkls) pieprasītās finanšu garantijas pieslēguma maksas samaksai;
  • atliktā maksājuma finansēšanas un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un stājas spēkā no pieslēguma līguma parakstīšanas brīža.
Nosacījumi pieslēguma ierīkošanai ar atlikto maksājumu