Elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma

Elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma mikroģeneratoriem ieviesta ar Elektroenerģijas Tirgus likuma 30.1 pantu, un tā ir spēkā ar 2014. gada 1.janvāri visām mājsaimniecībām, kas ražo elektroenerģiju savām vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, izmanto saules baterijas vai vēja ģeneratorus, ir iespēja veikt neto uzskaiti jeb, citiem vārdiem sakot, tā ir iespēja nodot saražoto elektroenerģiju elektrotīklā un atkal izmantot brīžos, kad tas ir nepieciešams.

2017. gadā NETO norēķinu sistēma tika piemērota 274 klientiem
NETO objektu skaits 274
Ģeneratoru kopējā jauda (kW) 1568.67
Elektroenerģijas patēriņš (kWh) 2199901.11
Nodotā elektroenerģija tīklā (kWh) 722250.98
Bez elektroenerģijas maksas atgrieztās kWh 673872.86

Jaunam mikroģeneratoru pieslēgumam Sadales sistēmas operators piemēro NETO norēķinu sistēmu pēc pieslēguma līguma realizācijas, ja lietotājs ar tirgotāju nav vienojušies savādāk. Mēnesī, kad mājsaimniecība elektrotīklā ir nodevusi vairāk elektroenerģijas nekā patērējusi, attiecīgo elektroenerģijas apjomu ieskaita nākamajā elektroenerģijas norēķinu periodā, kas sākās 2017. gada 1. aprīlī un beidzas 2018. gada 31. martā. Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis (pamatojoties uz 19.05.2016. veiktajiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā).

Kas jādara?
Ko iegūst mājsaimniecība?
Par ko ir jānorēķinās?